Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Technologie v diabetologii 2010

Obsah

Předmluva

1. Glykovaný hemoglobin HbA1c a jeho role v diagnostice a léčbě diabetu (Martin Prázný)

2. Diagnostika diabetu 2010 (Jan Škrha)

3. Výsledky projektu měření glykovaného hemoglobinu v diabetologických ambulancích (Milan Kvapil, Luděk Šprongl)

4. Minulost, současnost a budoucnost aplikace inzulinu (Tomáš Edelsberger)

5. Národní Registr pacientů léčených inzulinovou pumpou v České republice - výsledky 1998-2009 (Zdeněk Jankovec, Zdeněk Rušavý)

6. Léčba CSII, indikace, komplikace, pohled lékaře a pacienta (Kateřina Štechová)

7. Který inzulin zvolit do zásobníku inzulinové pumpy? (Pavlína Piťhová)

8. Pokročilé technologie při léčbě CSII ve světle medicíny založené na důkazech (Michal Krčma)

9. Léčba inzulinovou pumpou v těhotenství (Milena Moravcová, Hana Krejčí)

10. Léčba diabetu inzulinovou pumpou a fyzická aktivita (Zdeněk Rušavý)

11. Kontinuální monitoring glykémie: přehled přístrojů, indikace, efektivita a přesnost metody (Jan Brož)

12. Kontinuální monitorace glykémie v pediatrii (Zdeněk Šumník)

13. Kontinuální měření glykémie pomocí senzoru v graviditě - současná evidence (Daniela Čechurová)

14. Hyperglykémie u kriticky nemocných pacientů (Petr Kopecký, Jan Bláha, Martin Haluzík)

15. Budoucnost kontinuálního měření glykémie (Michal Žourek)

16. Imunointervence (Kateřina Štechová)

17. Přežití ß-buněk. Nový aspekt v léčbě diabetu 2. typu (Terezie Pelikánová)

18. Nefarmakologická léčba diabetické neuropatie (Silvie Lacigová)

19. Technologie v léčbě obezity a bariatrická chirurgie (Štěpán Svačina)

20. Selfmonitoring v roce 2010 (Marek Honka)ZPĚT na detail knihy