Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Technologie v diabetologii 2010

Autoři

Pořadatel

prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.

I. interní klinika LF UK a FN, Plzeň

 

Autoři

MUDr. Jan Bláha, Ph.D.

KARIM 1. LF UK a VFN, Praha

 

MUDr. Jan Brož

II. interní klinika 3. LF UK a FN KV, Praha

 

MUDr. Daniela Čechurová

I. interní klinika LF UK a FN, Plzeň

 

MUDr. Tomáš Edelsberger

Diabetologická ordinace pro dospělé, Krnov

 

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

KARIM 1. LF UK a VFN Praha; III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu

1. LF UK a VFN, Praha

 

MUDr. Marek Honka

Diabetologické centrum FN, Ostrava

 

MUDr. Zdeněk Jankovec, Ph.D.

I. interní klinika LF UK a FN, Plzeň

 

MUDr. Petr Kopecký

KARIM 1. LF UK a VFN, Praha

 

MUDr. Hana Krejčí, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha; III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

 

MUDr. Michal Krčma, Ph.D.

I. interní klinika LF UK a FN, Plzeň

 

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Interní klinika 2. LF UK a FNM, Praha

 

doc. MUDr. Silvie Lacigová, Ph.D.

I. interní klinika LF UK a FN, Plzeň

 

MUDr. Milena Moravcová

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha; III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

 

prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

Centrum diabetologie IKEM, Praha

 

MUDr. Pavlína Piťhová

Interní klinika 2. LF UK a FNM, Praha

 

doc. MUDr. Martin Prázný, Ph.D.

III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

 

prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.

I. interní klinika LF UK a FN, Plzeň

 

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

 

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

 

ing. Luděk Šprongl

Oddělení klinické biochemie, Nemocnice Šumperk

 

doc. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D.

Pediatrická klinika 2. LF UK a FNM, Praha

 

doc. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.

Pediatrická klinika 2. LF UK a FNM, Praha

 

MUDr. Michal Žourek, Ph.D.

I. interní klinika LF UK a FN, PlzeňZPĚT na detail knihy