Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Obecná a klinická mikrobiologie

Autoři

Hlavní autorka a pořadatelka

 

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

 

Autoři

 

MUDr. Václava Adámková

Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze; Klinická mikrobiologie a Antibiotické centrum, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.

Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno; Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova

 

prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.

Ústav lékařské mikrobiologie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole

 

MUDr. Jan Haber, CSc.

I. interní klinika - klinika hematologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

doc. MUDr. Petr Hamal, CSc.

Ústav mikrobiologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc

 

doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.

Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova; Ústav mikrobiologie, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova a Fakultní nemocnice Plzeň

 

MUDr. Petr Hubáček, Ph.D.

Ústav lékařské mikrobiologie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole; Klinika dětské hematologie a onkologie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole

 

MUDr. Barbora Kletenská

Pracoviště virologie, Laboratoře Praha 9 - Černý most, VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o.

 

MUDr. Naďa Mallátová

Pracoviště parazitologie a mykologie, Centrální laboratoře Nemocnice České Budějovice, a.s.

 

MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.

Ústav lékařské mikrobiologie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole

 

MUDr. Jitka Petanová, CSc.

Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

MUDr. Helena Posová, CSc.

Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

MUDr. et RNDr. František Stejskal, Ph.D.

Klinika infekčních nemocí, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Nemocnice Na Bulovce; Infekční oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.; Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.

Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

MUDr. Eva Šimečková

Centrální laboratoře Nemocnice Strakonice, a.s.

 

RNDr. Pavla Urbášková, CSc.

Katedra mikrobiologie, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha

 

Recenzentka

 

doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.

emeritní přednostka I. infekční kliniky, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Nemocnice Na Bulovce; Katedra infekčního lékařství, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, PrahaZPĚT na detail knihy