Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Speciální otorinolaryngologie

Autoři

Hlavní autor

doc. MUDr. Jan Klozar, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole, Klinika otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

 

Spoluautoři

MUDr. Jaromír Astl, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole, Klinika otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

MUDr. Alena Hudečková

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole, Klinika otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

MUDr. Pavol Jablonický

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole, Klinika otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

MUDr. Peter Klimák

Nemocnice Kladno, ORL oddělení

MUDr. Jan Kluh

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole, Klinika otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

MUDr. Jaroslav Kraus

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, ORL oddělení

MUDr. Zdeněk Kučera

Nemocnice Semily, ORL oddělení

MUDr. Daniela Kučerová

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole, Klinika otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

doc. MUDr. Zdeňka Kuchynková, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole, Klinika otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

MUDr. Petr Laštůvka

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole, Klinika otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

MUDr. Barbora Lischkeová

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole, Klinika otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

MUDr. Jiří Lukáš

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole, Klinika otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

MUDr. Lubor Mrzena

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole, Klinika otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

MUDr. Jiří Skřivan, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole, Klinika otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

MUDr. Aleš Slavíček, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole, Klinika otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

MUDr. Tomáš Šmilauer

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole, Klinika otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

MUDr. Miloš Taudy

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole, Klinika otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

MUDr. Pavel Vrabec

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole, Klinika otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole, Klinika otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

 

Recenzenti

doc. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.

Krajská nemocnice Pardubice, Klinika otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.

Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Brno, Klinika dětské otorhinolaryngologieZPĚT na detail knihy