Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Dekompresivní kraniektomie

Obsah

Předmluva

1. Historické poznámky

2. Idea dekompresivní kraniektomie

3. Nitrolebeční tlak, mozkový perfuzní tlak a mozkový krevní průtok

3.1. Klinické příznaky nitrolebeční hypertenze

3.2. Smrt mozku

4. Neuromonitorace

4.1. Monitorace nitrolebečního tlaku

4.2. Tkáňová oxymetrie

4.3. Jugulární oxymetrie

4.4. NIRS

4.5. Mikrodialýza

4.6. Kontinuální přímé měření regionálního mozkového krevního průtoku

4.7. Teplota mozku

4.8. Transkraniální dopplerometrie

4.9. Neurofyziologický monitoring

4.10. Zobrazovací metody

4.11. Současné postavení neuromonitorace

4.12. Vliv dekompresivní kraniektomie na parametry neuromonitorace

5. Indikace dekompresivní kraniektomie

5.1. Poranění mozku

5.2. Expanzivní infarkt

5.3. Subarachnoidální krvácení

5.4. Intracerebrální krvácení

5.5. Trombóza nitrolebečních žil a splavů

5.6. Zánětlivá onemocnění CNS

5.7. Tumory

5.8. Jiné patologické stavy

6. Operační technika a typy dekompresivních kraniektomií

6.1. Hemisferální dekompresivní kraniektomie (hemikraniektomie)

6.2. Bifrontální dekompresivní kraniektomie

6.3. Subokcipitální dekompresivní kraniektomie

6.4. Osteoplastická dekompresivní kraniotomie („hinge“)

6.5. Opuštěné nebo sporadicky prováděné typy

7. Pooperační péče

8. Komplikace

9. Kranioplastika

Závěr

Seznam použitých zkratek

Summary

Souhrn

RejstříkZPĚT na detail knihy