Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Nosní polypy

Recenze

Monografie obsahuje celkem jedenáct kapitol: l. Definice a epidemiologie (s. 11-12). 2. Anatomické a fyziologické poznámky (s. 15-20). 3. Histopatologie (s. 23). 4. Patogeneze (s. 27). 5. Vyšetřovací a zobrazovací metody (s. 33-37). 6. Klasifikace a staging (s. 41-43). 7. Klinický obraz (s. 45-49). 8. Nosní polypy (s. 51-68). 9. Diferenciální diagnóza (s. 71-73). 10. Terapie nosní polypózy (s. 75-88). 11. Souhrn pro praxi (s. 91).

Jednotlivé kapitoly jsou ukončeny výčtem nejdůležitější odborné literatury a celkem je uvedeno 100 citací. Přestože je nosní polypóza onemocnění poměrně časté, monografie, která by se touto problematikou zabývala, nebyla u nás dosud publikována, vychází poprvé. Dílo si klade za cíl tuto mezeru vyplnit. Zároveň dochází k novým poznatkům jak v základním výzkumu a diagnostice, tak i ve způsobech léčby. Podkladem pro sepsání monografie jsou dlouhodobé zkušenosti autorky na poli diagnostiky i léčby nosní polypózy. Dílo je zdrojem důležitých informací zejména pro mladé lékaře, kteří do problematiky nosní polypózy teprve pronikají. Schéma postupu léčby tohoto onemocnění, včetně jednotlivých způsobů terapie, je bezesporu největším přínosem monografie.

K ještě větší kvalitě knihy by určitě přispěla hojnější barevná obrazová dokumentace, zejména endoskopických nálezů.

MUDr. Jindřich LukášZPĚT na detail knihy