Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Atlas makulárních chorob

Atlas of Macular Diseases

Obsah

Předmluva

Preface

Poděkování

Acknowledgement

1. Anatomie

Anatomy

 

2. Diagnostika a vyšetřovací metody

Diagnosis and ancillary testing

2.1. Zraková ostrost a kontrastní senzitivita

Visual acuity and contrast sensitivity

2.2. Amslerova mřížka a preferential hyperacuity perimeter

Amsler grid and preferential hyperacuity perimeter

2.3. Zornicové reakce

Pupillary light reaction

2.4. Biomikroskopie fundu, fotodokumentace

Indirect slit lamp biomicroscopy, photodocumentation

2.5. Fluorescenční angiografie

Fluorescein angiography

2.6. Angiografie s indocyaninovou zelení

Indocyanine green angiography

2.7. Optická koherentní tomografie

Optical coherence tomography

2.8. Elektrofyziologická vyšetření

Electrophysiological tests

2.9. Ultrazvukové vyšetření

Ultrasonography

2.10. Heidelberg retina tomograph

Heidelberg retina tomograph

2.11. Mikroperimetrie

Microperimetry

 

3. Hereditární onemocnění

Hereditary fundus dystrophies

3.1. Difúzní fotoreceptorové dystrofie

Diffuse photoreceptor dystrophies

3.2. Makulární dystrofie

Macular dystrophies

3.3. Choroidální dystrofie

Choroidal dystrophies

3.4. Hereditární vitreoretinopatie

Hereditary vitreoretinopathies

 

4. Získaná onemocnění makuly

Acquired macular diseases

4.1. Centrální serózní chorioretinopatie

Central serous chorioretinopathy

4.2. Choroby vitreoretinálního rozhraní

Diseases of vitreoretinal interface

4.3. Degenerativní myopie

Degenerative myopia

4.4. Věkem podmíněná makulární degenerace

Age-related macular degeneration

4.5. Retinální angiomatózní proliferace

Retinal angiomatous proliferation

4.6. Idiopatická polypoidální choroidální vaskulopatie

Idiopathic polypidal choroidal vasculopathy

4.7. Cystoidní makulární edém

Cystoid macular edema

4.8. Angioidní pruhy (angioid streaks)

Angioid streaks

4.9. Onemocnění se současným postižením zrakového nervu a makuly

Coexistent optic nerve and macular abnormalities

4.10. Nařasení choroidey (choroidal folds)

Choroidal folds

4.11. Syndrom idiopatické uveální efúze

Idiopathic uveal effusion syndrome

4.12. Rhegmatogenní odchlípení sítnice

Rhegmatogenous retinal detachment

4.13. Choroidální hemoragie

Choroidal hemorrhage

 

5. Vaskulární choroby sítnice

Vascular diseases of the retina

5.1. Okluze a. centralis retinae

Central retinal artery obstruction

5.2. Okluze a. ophthalmica

Ophthalmic artery obstruction

5.3. Okluze a. cilioretinalis

Cilioretinal artery obstruction

5.4. Okluze v. centralis retinae

Central retinal vein obstruction

5.5. Oční ischemický syndrom

Ocular ischemic syndrome

5.6. Diabetická retinopatie

Diabetic retinopathy

5.7. Hypertenzní retinopatie

Hypertensive retinopathy

5.8. Coatsova choroba a retinální teleangiektazie

Coats disease and retinal telangiectasis

5.9. Retinální arteriální makroaneuryzma

Retinal arterial macroaneurysm

5.10. Postradiační retinopatie

Radiation retinopathy

5.11. Retinopatie nedonošených

Retinopathy of prematurity

5.12. Retinopatie u hematologických onemocnění

Retinopathy in hematologic diseases

5.13. Posttransplantační retinopatie

Posttransplantation retinopathy

 

6. Nitrooční nádory

Intraocular tumors

6.1. Maligní nitrooční nádory

Malignant intraocular tumors

6.2. Paraneoplastické syndromy

Paraneoplastic syndroms

6.3. Benigní nitrooční nádory

Benign intraocular tumors

 

7. Úrazy a postižení zadního segmentu oka vnějšími faktory

Ocular and other trauma with posterior segment effects

7.1. Úrazy oka        

Ocular trauma

7.2. Retinální manifestace vzdálených traumat

Retinal manifestation of distant trauma

7.3. Poškození sítnice světlem a laserem

Light toxicity and laser burns

7.4. Toxické retinopatie

Toxic retinopathies

 

8. Zadní uveitidy

Posterior uveitis

8.1. Virové zadní uveitidy

Viral posterior uveitis

8.2. Protozoární uveitidy

Protozoal uveitis

8.3. Parazitární zadní uveitidy

Posterior parasitic uveitis

8.4. Zadní uveitidy neznámé etiologie

Posterior uveitis of unknown cause

8.5. Sarkoidóza

Sarcoidosis

8.6. Behçetův syndrom

Behçet syndrome

8.7. Vogtův-Koyanagiho-Haradův syndrom

Vogt-Koyanagi-Harada syndrome

8.8. Sympatická oftalmie

Sympathetic uveitis

 

9. Terapie

Treatment

9.1. Farmakologická terapie

Pharmacological treatment

9.2. Laserová terapie

Laser treatment

9.3. Intravitreální injekce angiostatických preparátů

Intravitreal injection of angiostatic drugs

9.4. Chirurgická terapie

Surgical treatment

9.5. Radiační terapie

Radiation treatment

 

Zkratky

Abbreviations

Literatura

ReferencesZPĚT na detail knihy