Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Sebepoškozování

Aktuální přehled diagnostiky, prevence a léčby

Obsah

Shrnutí

1. Definice

2. Historické a sociologické souvislosti

3. Výskyt

4. Etiologie a patogeneze

5. Diagnostika, detekce

5.1. Sebepoškozování a hraniční porucha osobnosti

5.2. Sebepoškozování a poruchy příjmu potravy

5.3. Sebepoškozování a obsedantně-kompulzivní porucha

5.4. Sebepoškozování a posttraumatická stresová porucha

6. Prognóza

7. Terapie

7.1. Psychoterapie

7.2. Farmakoterapie

8. Prevence

9. Závěry a návrhy dalšího směřování

10. Kazuistika

Příloha. Dotazník o sebepoškozování

LiteraturaZPĚT na detail knihy