Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Anestezie a pooperační péče v cévní chirurgii

Obsah

1. KARDIOVASKULÁRNÍ ANATOMIE, FYZIOLOGIE, FARMAKOLOGIE A RADIOLOGIE

1.1. Chirurgická anatomie cévního systému (Petr Štádler)

1.2. Fyziologie a patofyziologie oběhového systému (Michal Horáček)

1.3. Fyziologie a patofyziologie dýchacího systému (Pavel Michálek)

1.4. Patofyziologie aortální svorky (Pavel Michálek)

1.5. Ischemicko-reperfúzní poškození v cévní chirurgii (Pavel Michálek)

1.6. Hemostáza (Viktor Kubricht)

1.7. Léky používané k celkové anestezii a oběhový systém (Jiří Málek)

1.8. Vazopresorická a inotropní podpora v cévní chirurgii a intenzivní péči (Petr Kolouch)

1.9. Vazodilatancia, antihypertenziva, diuretika a ostatní léky používané v cévní anestezii (Pavel Michálek)

1.10. Zobrazovací a endovaskulární intervenční metody v cévní chirurgii (Jan Balák)

 

2. PŘEDOPERAČNÍ PŘÍPRAVA

2.1. Pacient cévní chirurgie a přidružená onemocnění (Pavel Michálek)

2.2. Předoperační vyšetření (Miloš Dobiáš, Eva Havlíková)

2.3. Příprava pacienta na operační výkon, premedikace (Pavel Michálek, Michael Stern)

 

3. MONITOROVÁNÍ

3.1. Monitorování oběhu (Milan Ročeň jr.)

3.2. Perioperační jícnová echokardiografie (Michael Stern)

3.3. Monitorování neurologických funkcí v cévní chirurgii (Pavel Michálek, Robert Tomáš)

3.4. Monitorování hemostázy (Viktor Kubricht)

 

4. REGIONÁLNÍ ANESTEZIE

4.1. Techniky regionální anestezie v cévní chirurgii (Pavel Michálek, Tomáš Gabrhelík, Michaela Michálková Veselá)

 

5. ANESTEZIE PRO SPECIFICKÉ OPERAČNÍ VÝKONY

5.1. Anesteziologické postupy u operací krčních tepen (Pavel Michálek, Petr Šedivý)

5.2. Chirurgická léčba vertebrobazilární insuficience (Pavel Michálek, Pavel Šebesta)

5.3. Anestezie pro operace větví oblouku aorty (Pavel Michálek, Pavel Šebesta)

5.4. Anestezie pro cévní výkony na horních končetinách (Pavel Michálek)

5.5. Anestezie pro operace syndromu horní hrudní apertury (Pavel Michálek, Petr Štádler)

5.6. Anestezie u torakoskopické hrudní sympatektomie (Martin Stříteský, Pavel Michálek)

5.7. Anestezie u výkonů na descendentní a torakoabdominální aortě (Pavel Michálek, Michael Stern, Pavel Šebesta, Petr Štádler)

5.8. Anestezie u operací aneuryzmatu břišní aorty (Michael Stern, Petr Štádler, Pavel Michálek)

5.9. Perfuziologické techniky v cévní chirurgii (Roman Vopálka, Pavel Michálek)

5.10. Anesteziologické postupy u ostatních výkonů na aortě (Pavel Michálek, Michael Stern, Petr Štádler)

5.11. Anestezie u endovaskulárních cévních výkonů (Miroslav Švec)

5.12. Anestezie u endoskopických výkonů v cévní chirurgii (Pavel Michálek, Petr Štádler)

5.13. Specifika anestezie u robotických výkonů v cévní chirurgii (Michael Stern, Petr Štádler)

5.14. Anestezie u infraingvinálních cévních výkonů a amputací (Viktor Kubricht, Yveta Blažková)

5.15. Anestezie u výkonů žilní chirurgie (Yveta Blažková, Viktor Kubricht)

5.16. Anestezie a sedace mimo operační sál (Libor Doleček)

5.17. Chemické sympatektomie a radiofrekvenční léčba ischemických onemocnění (Pavel Michálek, Tomáš Gabrhelík)

5.18. Neuromodulační metody v léčbě ischemické bolesti (Pavel Michálek)

 

6. POOPERAČNÍ OBDOBÍ

6.1. Pooperační péče po výkonech na krčních tepnách (Pavel Michálek, Michael Stern)

6.2. Pooperační péče po výkonech na aortě (Pavel Michálek, Michael Stern)

6.3. Renální dysfunkce u pacienta cévní chirurgie (Libor Doleček)

6.4. Respirační systém po výkonech cévní chirurgie (Michal Štajnrt, Jiří Šoupal)

6.5. Obecné principy perioperační nutriční diagnostiky a intervence (Robert Wohl, Petr Beneš)

6.6. Psychotické stavy na jednotce intenzivní péče (Petr Kolouch)

 

Zkratky

Rejstřík

Shrnutí/SummaryZPĚT na detail knihy