Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Vzpoura deprivantů

Nestvůry, nástroje, obrana.

Obsah

Předmluva

Úvod

Příklady ze sdělovacích prostředků

Klinická pozorování

Historické příklady

Krásná literatura

 

I. Nestvůry

Ten člověk je normální

Praktický pohled na lidskou normalitu

Lidská osobnost

Pětirozměrový model lidské osobnosti

Sedmirozměrový model lidské osobnosti

Poruchy osobnosti

Potíže s diagnózou antisociální osobnosti

Psychopati

Příčiny

Geny

Proč psychopati nevyhynuli?

Psychopatův mozek

Dětství

Teorie vazby

Dětství, dospívání, antisociální porucha osobnosti v dospělosti

 

II. Nástroje a sociální prostředí

Propaganda

Čtyři pilíře propagandy

Nástroje propagandy

Iracionalita a její příčiny

Omyl plynoucí z prvního dojmu

Sociální příčiny

Stereotypy

Iracionalita v organizacích

Past neboli důslednost, která není na místě

Chybné užití odměn a trestů

Emoce

Myšlenkové chyby

Antivěda

Antievoluční hnutí a kreacionismus jako příklad antivědy

Přirozené náboženské cítění

Podvádějící vědci

Absurdita

Jedenáct příčin víry v absurditu

Kontrola vědomí a destruktivní náboženské kulty

Náboženská závislost

Náboženské skupiny kontrolující vědomí svých členů

Rodiče a děti

Vztah rodičů k dětem

Vztah nepříznivých psychologických a sociálních vlivů a duševních onemocnění dětí i dospívajících

Agrese a násilné chování

Muži, ženy, vztahy v rodině

Zneužívání dětí

Šikana

Viktimizace

Posttraumatická stresová porucha

Mediální násilí

Alkohol a drogy

Hráčská závislost (gamblerství)

Bída i nadměrné bohatství

Jak může život v relativně nadměrném bohatství poškodit duševní zdraví a chování dětí?

 

III. Obrana

Odolné děti

Skupina uzdravujících vlivů daná převážně dědičností

Skupina uzdravujících vlivů daná převážně prostředím

S deprivanty se setkáváme den co den

Co s nimi?

Kritické myšlení

»Myšlenkové břitvy« jako součást kritického myšlení

 

POZNÁMKY

AUTOŘIZPĚT na detail knihy