Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Atlas makulárních chorob

Atlas of Macular Diseases

Recenze

Zkušenosti s diagnostikou a terapií vitreoretinálních onemocnění vedly autory k vytvoření tohoto atlasu, který díky výtečné technické kvalitě dokumentace názorně zobrazuje změny v makule jak při jejím primárním postižení, tak u druhotného poškození u retinochoroidálních chorob. U každé afekce jsou prezentovány kromě barevné fotografie fluoroangiografický, event. ICG obraz, optická koherentní tomografie, případně ultrazvukový nález.

 

Kniha je členěna na 9 kapitol. Po stručném anatomickém přehledu jsou popsány užívané vyšetřovací metody. Následují hereditární onemocnění, získaná onemocnění makuly, vaskulární onemocnění sítnice, nitrooční nádory, úrazy a postižení zadního segmentu vnějšími faktory a zadní uveitidy. Poslední kapitola pojednává o terapii farmakologické, laserové, chirurgické a radiační. Klinická část je kromě přehledu projevů choroby, diagnostiky, diferenciální diagnostiky, terapie a prognózy ilustrována celou řadou kazuistik, které jsou uvedeny rovněž v anglické verzi. Nejvíce kazuistik se týká makulární díry, věkem podmíněné makulární degenerace a tumorů cévnatky.

Atlas je velmi názornou a vítanou pomůckou pro denní praxi oftalmologů nejen na klinických pracovištích, ale i v běžné ambulantní praxi.

prof. MUDr. Jarmila Boguszaková, DrSc.ZPĚT na detail knihy