Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Vzpoura deprivantů

Nestvůry, nástroje, obrana.

Autoři

MUDr. Jana Drtilová (* 1940)

Absolventka lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, specializace psychiatrie dospělých a psychiatrie dětí a mladistvých, soudní znalkyně v těchto oblastech. V ambulantní pedopsychiatrické praxi se zajímá o mimointelektové důvody školského selhávání, atypické depresivní stavy dětí a adolescentní krize mladistvých. Své odborné znalosti využila v době, kdy po odborné stránce zajistila začátky provozu Linky bezpečí a Krizového centra při nadaci Naše dítě. Člověka v krizové situaci podporuje jako členka Bílého kruhu bezpečí. V současné době pracuje v psychiatrické ordinaci pro dospělé a děti. Publikuje v odborných časopisech, přednáší v IPVZ a připravuje pro rozhlas a televizi populární relace, adresované dětem i rodičům.

Knižní publikace: Odlišné dítě (s Františkem Koukolíkem, 1994), Občanská výchova pro 6.-9. ročník základní školy (s kolektivem, 1993-1994), Vzpoura deprivantů (s Františkem Koukolíkem, 1996), Život s deprivanty I - Zlo na každý den (s Františkem Koukolíkem, 2001) a Život s deprivanty II - Základy stupidologie (s Františkem Koukolíkem, 2002).

 

Lubomír Kotek (* 1958)

Vyučený fotograf, absolvent střední školy, laborant v ČTK a později fotograf u Státního ústavu památkové péče, se zabývá zejména dokumentární fotografií. Zpracoval posmrtné portfolio Josefa Sudka a spolupracoval se samizdatovou edicí Petlice. Revoluční události roku 1989 jej přivedly ke spolupráci nejen s předními českými periodiky (Lidové noviny, Respekt, Reflex a další), ale i se zahraničními agenturami - téměř rok pracoval jako nezávislý fotografický novinář pro francouzskou agenturu AFP. Zkušenosti z reportáží a zájem o dokument jej přivedly do Pobaltí, do oblastí za Ural i do zemí bývalé Jugoslávie. Byl fotografem mezinárodní mise OSCE (Organisation for Security and Cooperation in Europe) v Kosovu. Od roku 1993 spolupracuje s nadací Člověk v tísni, jejíž humanitární akce, např. SOS Sarajevo, doprovází a dokumentuje.

www.photokotek.com

 

MUDr. František Koukolík, DrSc. (*1941)

Absolvent lékařské fakulty v Praze, specializace patologická anatomie a neuropatologie, člen Newyorské akademie věd, se věnuje především vztahu mezi mozkem a chováním. Vydal několik desítek odborných publikací u nás i v zahraničí. V současné době přednáší na 3. lékařské fakultě UK v Praze, kde je rovněž členem vědecké rady. Zabývá se popularizací výsledků věd o mozku (publikuje např. v časopise Vesmír a v Lidových novinách). Je autorem námětů pro televizní seriály Mých sedm divů (1989), Mozek a jeho duše (1992), Vysílá Britannica (1993), Hádala se duše s tělem (1998).

Knižní publikace: Odlišné dítě (s Janou Drtilovou, 1994), Housata a svatý Augustin (1994), Mozek a jeho duše (1995, 1997, 2005), Vybrané přednášky o vztahu mozku a chování (1995), Lenochod a vesmír (1995), Vzpoura deprivantů (s Janou Drtilovou, 1996), Mravenec a vesmír (1997), Kniha o Evě a Adamovi (1997), O vztahu lidského mozku a chování (1997), Šimpanz a vesmír (s Pavlem Koubským, 1998), Alzheimerova nemoc a další demence (s Romanem Jirákem, 1998), Machiaveliánská inteligence (1999), Sova a vesmír (s Pavlem Koubským, 1999), Lidský mozek (2000, 2002), Život s deprivanty I - Zlo na každý den (s Janou Drtilovou, 2001), Život s deprivanty II - Základy stupidologie (s Janou Drtilovou, 2002), Josefu Švejkovi je 30 milionů let (2002), Homo sapiens stupidus (2003), Já: o vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování (2003), Demence (s Romanem Jirákem, 2004) a Schizofrenie (s Lucií Motlovou, 2004).

Za popularizaci vědy získal cenu ČSAV (1992), cenu nakladatelství Vyšehrad (1994), v roce 1995 cenu rozhlasového vysílání Meteor za publikaci Mozek a jeho duše a v roce 2001 cenu Nadačního fondu Dr. Paula Janssena za přínos v oblasti popularizace vědy.ZPĚT na detail knihy