Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Základy anatomie. 1. Obecná anatomie a pohybový systém

Autoři

Hlavní autoři

doc. MUDr. Miloš Grim, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK, Anatomický ústav

prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF UK, Pracoviště funkční anatomie

 

Autoři

doc. MUDr. Miloš Grim, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK, Anatomický ústav

doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, LF UK Plzeň, Anatomický ústav

doc. MUDr. Libor Páč, CSc.

Masarykova univerzita v Brně, LF MU, Anatomický ústav

Ilustrace

akademický malíř Ivan Helekal

Mgr. Jan Kacvinský

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK, Anatomický ústav

 

Recenzent

prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a FN Motol, Ortopedická klinikaZPĚT na detail knihy