Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Všeobecné praktické lékařství

Obsah

Úvod

Poděkování

1. Historické poznámky k vývoji primární péče

2. Primární péče

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému

2.2. Programy Světové zdravotnické organizace a jejich realizace v rámci primární péče

2.3. Domácí péče

3. Všeobecné praktické lékařství

3.1. Všeobecné praktické lékařství, definice a charakteristika

3.2. Praktické lékařství jako akademický obor

3.3. Specializační příprava v oboru praktické lékařství pro dospělé

3.4. Možnosti celoživotního profesionálního rozvoje praktického lékaře

4. Všeobecná praxe

4.1. Založení a vedení soukromé lékařské praxe v ČR

4.2. Základní dovednosti praktického lékaře a vybavení praxe

4.3. Sestra praktického lékaře

4.4. Skladba pacientů praktického lékaře

4.5. Profil práce praktického lékaře

4.6. Právní aspekty poskytování péče ve všeobecných praxích

4.7. Morálka ve všeobecném praktickém lékařství

4.8. Zvláštnosti poskytování zdravotní péče cizincům

5. Klinické přístupy v praktickém lékařství

5.1. Přístup praktického lékaře k pacientům a jejich obtížím

5.2. Konzultace - klinická jednotka práce praktického lékaře

5.3. Komunikace s pacientem

5.4. Cesta k diagnóze

5.5. Terapeutické volby

5.6. Mezioborová spolupráce

5.7. Lékařská první pomoc a praktický lékař

5.8. Péče o pacienty s chronickým onemocněním

5.9. Psychiatrický pacient v ordinaci praktického lékaře

5.10. Zvláštnosti péče o seniory

5.11. Zvláštnosti péče o děti a dorost        

5.12. Posudková činnost praktického lékaře

5.13. Závodní preventivní péče

6. Nejčastější symptomy a jejich řešení v praxi

6.1. Hodnocení symptomů

6.2. Přehled nejběžnějších symptomů

7. Prevence a podpora zdraví

7.1. Sebepéče

7.2. Způsoby a možnosti zdravotní výchovy v populaci

7.3. Jak motivovat k sebepéči a prevenci

7.4. Zdravotní výchova ve všeobecné praxi

7.5. Primární a sekundární prevence v praxi

8. Hodnocení kvality

8.1. Kvalita péče poskytované praktickým lékařem

8.2. Zajišťování kvality péče poskytované praktickým lékařem

8.3. Systematické nástroje v praxi

8.4. Motivace pro kontinuální profesionální rozvoj praktického lékaře

8.5. Spokojenost pacientů jako indikátor kvality

8.6. Pochybení ve všeobecné praxi

8.7. Akreditace v primární péči

9. Věda a výzkum v primární péči

9.1. Výzkum v primární péči

9.2. Medicína založená na důkazech

9.3. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy

10. Ordinace praktického lékaře jako výukové pracoviště

10.1. Stáž ve všeobecné praxi

10.2. Hodnocení stáže u praktického lékaře-školitele

10.3. Poselství ze všeobecné praxe

11. Závěrem

Příloha - dotazník spokojenosti

Zkratky

RejstříkZPĚT na detail knihy