Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Poruchy spánku a bdění

Třetí, doplněné a přepracované vydání

Obsah

Introduction

Úvod

1. Historie studia spánku

2. Fyziologie spánku

2.1. Normální spánek v dospělosti

2.2. Řízení spánku

2.3. Spánek a jeho projevy

2.4. Funkce související se spánkem

2.5. Funkce jednotlivých systémů ve spánku

2.6. Trvání spánku, význam spánku

2.7. Spánek žen

2.8. Fylogeneze spánku

2.9. Vývoj spánku s věkem

3. Vyšetřování poruch spánku a bdění

3.1. Anamnéza

3.2. Dotazníky a škály

3.3. Objektivní vyšetření

3.4. Pomocné metody při vyšetřování spánku a jeho poruch

4. Klasifikace poruch spánku

5. Insomnie

5.1. Insomnie v dospělém věku

5.2. Insomnie v dětském věku a dospívání

6. Poruchy dýchání ve spánku

6.1. Definice

6.2. Základní pojmy

6.3. Obstrukční spánková apnoe dospělého věku

6.4. Obstrukční spánková apnoe v dětském věku

6.5. Syndromy s centrální spánkovou apnoí

6.6. Nemoci s hypoventilací vázané na spánek

6.7. Nemoci s hypoxémií vázané na spánek

6.8. Samostatné syndromy a varianty normy

6.9. Další poruchy dýchání kojenců

7. Centrální hypersomnie

7.1. Definice

7.2. Charakteristika

7.3. Diagnostické vyšetřovací postupy

7.4. Klasifikace centrálních hypersomnií

8. Poruchy cirkadiánního časového systému

8.1. Definice

8.2. Charakteristika

8.3. Epidemiologie

8.4. Patofyziologické aspekty

8.5. Diagnostika poruch cirkadiánního rytmu

8.6. Klinický obraz, diferenciální diagnostika a terapie jednotlivých poruch cirkadiánního rytmu

8.7. Klinické souvislosti poruch cirkadiánního rytmu a prognóza

9. Parasomnie

9.1. Parasomnie vázané na NREM spánek

9.2. Parasomnie vázané na REM spánek

10. Poruchy pohybu související se spánkem

10.1. Syndrom neklidných nohou - Willisova-Ekbomova nemoc

10.2. Periodické pohyby končetinami ve spánku a porucha spánku s periodickými pohyby končetinami

10.3. Bruxismus související se spánkem

10.4. Rytmické pohyby vázané na spánek a porucha spánku s rytmickými pohyby

10.5. Propriospinální myoklonus při usínání

10.6. Benigní spánkový myoklonus kojenců

10.7. Křeče v dolních končetinách související se spánkem

11. Neurologická onemocnění a poruchy spánku

11.1. Neurodegenerativní onemocnění

11.2. Cévní mozkové příhody

11.3. Zánětlivá a imunitně zprostředkovaná neurologická onemocnění

11.4. Nemoci s nitrolební hypertenzí

11.5. Traumata mozku

11.6. Bolesti hlavy a jiné bolestivé syndromy

11.7. Nervosvalová onemocnění

11.8. Neurologická onemocnění dětského věku

11.9. Epilepsie

12. Poruchy spánku a psychické poruchy

12.1. Vzájemná vazba mezi specifickými poruchami spánku a psychickými poruchami

12.2. Charakteristika spánku u duševních poruch

12.3. Obecné principy léčby poruch spánku u duševních onemocnění

13. Kardiovaskulární nemoci a spánek

13.1. Poruchy dýchání ve spánku a kardiovaskulární onemocnění

13.2. Spánková apnoe a kardiovaskulární onemocnění

13.3. Insomnie a kardiovaskulární onemocnění

13.4. Spánková restrikce a kardiovaskulární onemocnění

13.5. Narušená cirkadiánní rytmicita a kardiovaskulární onemocnění

13.6. Syndrom neklidných nohou a periodické pohyby končetinami ve spánku a kardiovaskulární onemocnění

14. Plicní onemocnění a spánek

14.1. Obecná část - teoretické základy

14.2. Chronická obstrukční plicní nemoc

15. Poruchy spánku u interních onemocnění

15.1. Nádory

15.2. Bolest

15.3. Onemocnění gastrointestinálního traktu

15.4. Endokrinní onemocnění

15.5. Poruchy metabolismu

15.6. Onemocnění ledvin

15.7. Spánek na jednotkách intenzivní péče

15.8. Jiná onemocnění

16. Vývojové aspekty spánku a jeho poruch

16.1. Definice

16.2. Charakteristika

16.3. Epidemiologie

16.4. Důsledky poruch spánku pro dětský organismus

16.5. Specifika polysomnografie v nejranějším dětství

16.6. Vývoj cirkadiánní preference

16.7. Poruchy spánku u vybraných onemocnění dětského věku

17. Farmakoterapie poruch spánku

17.1. Insomnie

17.2. Centrální hypersomnie

17.3. Parasomnie

17.4. Poruchy pohybu související se spánkem

Abstract

Zkratky

RejstříkZPĚT na detail knihy