Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Vnitřní lékařství

Čtvrté, přepracované a doplněné vydání

Obsah

OBECNÁ ČÁST

 

1. Historie vnitřního lékařství (Václav Jirásek)

 

2. Úvod do vnitřního lékařství (Pavel Klener)

2.1. Vyšetření nemocného

2.2. Diagnóza

2.3. Terapie vnitřních nemocí

2.4. Prognóza

2.5. Ekonomická hlediska při diagnostice a terapii

2.6. Komunikace lékař-pacient (Radkin Honzák)

2.7. Základní informace z medicínského práva (Jan Mach)

 

3. Nejčastější příznaky vnitřních chorob (Pavel Klener)

3.1. Změny tělesné teploty

3.2. Únava a slabost

3.3. Poruchy chuti k jídlu

3.4. Změny tělesné hmotnosti

3.5. Nevolnost a zvracení

3.6. Bolest

3.7. Dušnost

3.8. Kašel

3.9. Cyanóza

3.10. Otoky

3.11. Poruchy močení

3.12. Poruchy defekace

3.13. Zvětšení mízních uzlin

3.14. Zvětšení sleziny

3.15. Poruchy vědomí

3.16. Poruchy spánku

3.17. Krvácivé projevy

3.18. Ikterus

3.19. Pruritus

3.20. Kožní projevy vnitřních chorob (František Vosmík)

 

4. Základy obecné a klinické farmakologie (František Perlík)

4.1. Základy farmakokinetiky

4.2. Základy farmakodynamiky

4.3. Lékové interakce

4.4. Nežádoucí účinky léčiv

4.5. Hodnocení farmakoterapie

4.6. Racionální používání léčiv

 

5. Základy klinické onkologie (Pavel Klener)

5.1. Patofyziologický úvod

5.2. Epidemiologie nádorů

5.3. Diagnostika nádorů

5.4. Terapie nádorových onemocnění

5.5. Nežádoucí účinky protinádorové léčby

5.6. Nejzávažnější nežádoucí účinky cytostatik a jejich léčba

5.7. Paliativní terapie

5.8. Doplňková a podpůrná terapie

5.9. Rizika tzv. alternativní medicíny v onkologii

5.10. Prevence nádorových onemocnění

 

6. Imunitní systém - obecná charakteristika (Jiřina Bartůňková)

6.1. Základní charakteristika imunitního systému

6.2. Složky imunitního systému

6.3. Komunikace mezi složkami imunity

6.4. HLA systém

6.5. Fyziologická imunitní reakce

6.6. Zánět

6.7. Imunopatologické reakce

6.8. Nemoci z poruch funkce imunity

6.9. Protinádorová imunita (Jan Krejsek)

6.10. Transplantační imunita

 

7. Molekulární a buněčná biologie (Pavel Klener jr.)

7.1. Experiment a modelové systémy

7.2. Vyšetřovací metody v molekulární biologii

7.3. Buněčná terapie

7.4. DNA mikročipy, detekce profilu genové exprese

 

8. Genetika a vnitřní lékařství (Kyra Michalová)

8.1. Klasifikace geneticky podmíněných chorob

8.2. Metody klinické cytogenetiky

8.3. Projekt mapování lidského genomu a jeho využití v klinické praxi

 

9. Základy klinické geriatrie (Eva Topinková)

9.1. Stárnutí

9.2. Geriatrie

9.3. Nemocnost ve stáří

9.4. Komplexní geriatrické hodnocení

9.5. Farmakoterapie v geriatrii

9.6. Geriatrické syndromy

 

10. Rehabilitace (Pavel Kolář)

10.1. Vymezení pojmů

10.2. Klasifikace funkční schopnosti, dysability a zdraví

10.3. Léčebná rehabilitace

 

SPECIÁLNÍ ČÁST

 

11. Kardiologie (Michael Aschermann)

11.1. Přehled fyziologie srdce a krevního oběhu

11.2. Vyšetřovací metody v kardiologii (Jan Bultas)

11.3. Zástava oběhu a kardiopulmonální resuscitace (Jan Bultas, Jan Bělohlávek)

11.4. Šok (Jan Bělohlávek)

11.5. Srdeční selhání (Jan Bultas, Michael Aschermann)

11.6. Poruchy srdečního rytmu (Josef Kautzner)

11.7. Systémová arteriální hypertenze (Karel Horký)

11.8. Chronická arteriální hypotenze

11.9. Ischemická choroba srdeční (Jan Bultas)

11.10. Vrozené srdeční vady v dospělosti (František Kölbel)

11.11. Získané srdeční vady (Josef Veselka)

11.12. Endokarditidy (Michael Aschermann)

11.13. Kardiomyopatie (Tomáš Paleček)

11.14. Onemocnění perikardu

11.15. Nádory srdce (Michael Aschermann)

11.16. Onemocnění plicního oběhu

11.17. Onemocnění aorty (Petr Vařejka)

11.18. Srdeční choroby v těhotenství (Jiří Král)

11.19. Chirurgické výkony u nemocných se srdečními chorobami (Josef Veselka)

11.20. Transplantace srdce

11.21. Prevence kardiovaskulárních onemocnění (Renáta Cífková)

 

12. Angiologie (Jiří Spáčil)

12.1. Vyšetřovací metody v angiologii

12.2. Choroby tepen

12.3. Choroby žil (Debora Karetová)

12.4. Choroby lymfatických cév (Jiří Spáčil)

 

13. Pneumologie (Jiří Homolka)

13.1. Vyšetřovací metody (Jiří Homolka)

13.2. Vrozené choroby dýchacího ústrojí

13.3. Zánětlivé choroby dýchacích cest (Vladimír Votava)

13.4. Zánětlivé choroby plic - pneumonie (Jiří Homolka)

13.5. Tuberkulóza

13.6. Chronická obstrukční plicní nemoc

13.7. Asthma bronchiale

13.8. Bronchiektázie

13.9. Hypoventilační syndromy

13.10. Respirační nedostatečnost

13.11. Plicní tromboembolie

13.12. Plicní hypertenze

13.13. Intersticiální plicní procesy

13.14. Profesionální plicní choroby (Vladimír Votava)

13.15. Nádory plic (Pavel Klener)

13.16. Choroby pleury (Vladimír Votava)

13.17. Choroby mediastina

13.18. Jiné choroby plic (Vladimír Votava)

13.19. Transplantace plic (Jiří Homolka)

 

14. Hematologie (Pavel Klener)

14.1. Vyšetřovací metody

14.2. Anémie (Jaroslav Čermák)

14.3. Chorobné stavy ze zvýšeného počtu erytrocytů (Pavel Klener)

14.4. Kvantitativní a kvalitativní odchylky bílých krvinek

14.5. Poruchy hematopoetické kmenové buňky

14.6. Myeloproliferativní onemocnění (Pavel Klener)

14.7. Lymfatické leukémie

14.8. Hodgkinův lymfom (Pavel Klener)

14.9. Nehodgkinské lymfomy (Pavel Klener, Marek Trněný)

14.10. Lymfoproliferativní onemocnění s tvorbou paraproteinu (Pavel Klener)

14.11. Amyloidóza

14.12. Histiocytární malignity (Petr Cieslar)

14.13. Poruchy hemostázy (Peter Salaj, Petr Cieslar)

 

15. Hemoterapie a transplantace kostní dřeně (Pavel Klener)

15.1. Hemoterapie (Zdenka Gašová)

15.2. Terapeutické hemaferézy

15.3. Transplantace krvetvorných buněk (Marek Trněný)

 

16. Imunologicky podmíněná onemocnění (Jiřina Bartůňková)

16.1. Imunologické vyšetření

16.2. Imunodeficience

16.3. Autoimunitní onemocnění

16.4. Vaskulitidy (Radim Bečvář)

16.5. Alergická onemocnění (Petr Panzner)

 

17. Gastroenterologie (Karel Lukáš, Václav Jirásek)

17.1. Funkční poruchy

17.2. Nemoci jícnu (Karel Lukáš)

17.3. Nemoci žaludku (Václav Jirásek)

17.4. Nemoci tenkého střeva (Přemysl Frič)

17.5. Idiopatické střevní záněty (Karel Lukáš)

17.6. Nemoci tlustého střeva

17.7. Nemoci rekta a anu (Karel Lukáš)

17.8. Průjem a zácpa

17.9. Gastrointestinální projevy při AIDS (Václav Jirásek, Karel Lukáš)

17.10. Krvácení do trávicího ústrojí (Václav Jirásek)

17.11. Střevní parazitární infekce (Václav Jirásek, Karel Lukáš)

 

18. Choroby jater (Marie Brodanová, Petr Urbánek)

18.1. Vyšetřovací metody

18.2. Ikterus

18.3. Familiární hyperbilirubinémie

18.4. Cholestáza

18.5. Ztukovatění jater

18.6. Jaterní cirhóza

18.7. Portální hypertenze

18.8. Ascites

18.9. Jaterní selhání

18.10. Virové hepatitidy (Petr Urbánek)

18.11. Chronické hepatitidy

18.12. Toxické jaterní poškození (Marie Brodanová)

18.13. Poškození jater alkoholem

18.14. Hemochromatóza

18.15. Wilsonova choroba

18.16. Porfyrie (Milan Kaláb)

18.17. Jaterní cysty a abscesy jater (Marie Brodanová)

18.18. Nádory jater (Pavel Klener)

18.19. Játra a těhotenství (Marie Brodanová)

18.20. Overlap syndrom

18.21. Transplantace jater

 

19. Choroby žlučníku, žlučových cest a pankreatu (Zdeněk Mareček)

19.1. Choroby žlučníku

19.2. Choroby žlučovodů

19.3. Nemoci slinivky břišní (Petr Dítě)

 

20. Nefrologie (Vladimír Tesař)

20.1. Vyšetřovací metody v nefrologii

20.2. Vrozené vývojové vady

20.3. Vrozené nemoci ledvin

20.4. Nefrotický syndrom

20.5. Nemoci glomerulů

20.6. Infekce močových cest

20.7. Tubulointersticiální nefritidy

20.8. Urolitiáza

20.9. Nádory ledvin

20.10. Ledviny a hypertenze

20.11. Ledviny a těhotenství

20.12. Akutní selhání ledvin

20.13. Chronické selhání ledvin

20.14. Očišťovací metody

20.15. Transplantace ledvin

 

21. Poruchy výživy (Štěpán Svačina)

21.1. Malnutrice (František Novák)

21.2. Umělá výživa

21.3. Obezita (Štěpán Svačina, Petr Sucharda)

 

22. Poruchy acidobazické rovnováhy, vodního a iontového metabolismu (Antonín Kazda, Antonín Jabor)

22.1. Acidobazická rovnováha

22.2. Metabolismus vody a sodného iontu

22.3. Draselný ion

22.4. Hořečnatý ion

22.5. Fosfáty

22.6. Kalciový ion

22.7. Chloridový ion

 

23. Metabolicky podmíněná onemocnění (Štěpán Svačina)

23.1. Diabetes mellitus (Jan Škrha, Štěpán Svačina)

23.2. Metabolický syndrom (Štěpán Svačina)

23.3. Ateroskleróza (Richard Češka)

23.4. Hyperlipoproteinémie a dyslipoproteinémie

23.5. Poruchy biosyntézy hemu (Milan Kaláb)

23.6. Poruchy metabolismu purinů (Pavel Klener)

23.7. Choroby kostí metabolického původu (Petr Broulík)

 

24. Endokrinologie (Václav Hána, Michal Kršek)

24.1. Choroby hypothalamo-hypofyzárního systému (Josef Marek, Václav Hána, Michal Kršek)

24.2. Choroby štítné žlázy (Zdeňka Límanová)

24.3. Choroby příštítných tělísek (Petr Broulík)

24.4. Choroby kůry nadledvin (Michal Kršek, Jiří Widimský jr.)

24.5. Choroby dřeně nadledvin (Jiří Widimský jr.)

24.6. Onemocnění gonád (Václav Hána)

24.7. Endokrinní nádory trávicího ústrojí (Jan Škrha)

24.8. Polyglandulární syndromy (Václav Hána, Josef Marek)

 

25. Revmatologie (Karel Pavelka)

25.1. Základní vyšetřovací metody

25.2. Revmatoidní artritida (Jiří Vencovský)

25.3. Juvenilní idiopatické artritidy

25.4. Difúzní onemocnění pojiva (Radim Bečvář, Jiří Vencovský)

25.5. Spondylartritidy (Jiří Štolfa)

25.6. Osteoartróza (Karel Pavelka)

25.7. Onemocnění indukovaná krystaly

25.8. Infekční artritidy (Helena Dejmková)

25.9. Nádory pohybového aparátu (Jiří Štolfa)

25.10. Artropatie při endokrinních onemocněních

25.11. Chirurgická léčba revmatických onemocnění (Pavel Vavřík)

25.12. Mimokloubní revmatismus (Irena Koudelková, Hana Jarošová)

25.13. Revmatická horečka (Karel Pavelka)

 

26. Infekční nemoci (Jiří Beneš)

26.1. Vyšetřovací metody

26.2. Horečnaté stavy

26.3. Vybrané virové infekce

26.4. Vybrané bakteriální infekce (Jiří Beneš)

26.5. Vybrané mykotické infekce (Jan Haber)

26.6. Vybrané protozoární infekce (Hanuš Rozsypal)

26.7. Prionové nemoci (Jiří Beneš)

26.8. Sepse a septický šok

 

27. Akutní otravy (Daniela Pelclová)

27.1. Obecné zásady léčení otrav a základní vyšetření

27.2. Nejčastější intoxikace léky

27.3. Otravy návykovými látkami

27.4. Intoxikace houbami

27.5. Intoxikace zmijím jedem

27.6. Otravy průmyslovými látkami

 

28. Poškození z fyzikálních příčin (Milan Tuček)

28.1. Poškození ionizujícím zářením (Vladislav Klener)

28.2. Poškození neionizujícím zářením (Milan Tuček)

28.3. Poškození elektrickým proudem

28.4. Přehřátí a podchlazení

28.5. Utopení a tonutí

28.6. Poškození abnormálním barometrickým tlakem

28.7. Poškození hlukem

28.8. Poškození vibracemi

28.9. Zdravotní problémy při letecké přepravě (Pavel Klener)

 

29. Laboratorní vyšetření (Tomáš Zima)

29.1. Význam biochemického vyšetření

29.2. Zásady laboratorního vyšetřování

29.3. Referenční hodnoty

 

30. Vyhledávání informací na internetu (Pavel Klener jr.)

30.1. Nejdůležitější medicínské databáze

30.2. Domovské stránky odborných periodik a odborných lékařských společností

30.3. Některé užitečné adresy

 

RejstříkZPĚT na detail knihy