Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Moderní léčba syndromu diabetické nohy

Obsah

Úvod

 

1. Epidemiologické, ekonomické a sociální faktory syndromu diabetické nohy (Alexandra Jirkovská)

Klasifikace syndromu diabetické nohy

 • Význam ischémie a infekce při klasifikaci syndromu diabetické nohy
 • Další faktory, které mají vztah k riziku amputací

Epidemiologické charakteristiky syndromu diabetické nohy a amputací

Ekonomické a sociální faktory u pacientů se syndromem diabetické nohy

 

2. Klinická anatomie (Patrik Tošenovský)

 

3. Zásady diagnostiky a léčby jednotlivých stadií syndromu diabetické nohy (M. E. Edmonds)

Klasifikace

 • Neuropatická noha
 • Neuroischemická noha

Rozvoj syndromu diabetické nohy

Léčba diabetické nohy

 • Stadium 1 - normální noha
 • Stadium 2 - noha s vysokým rizikem
 • Stadium 3 - noha s ulcerací
 • Stadium 4 - ulcerace s infekcí měkkých tkání
 • Stadium 5 - ulcerace a nekróza

Závěr

 

4. Diabetická neuropatie (Petr Bouček)

Klasifikace diabetické neuropatie

Etiologie a patogeneze

 • Metabolismus glukózy cestou enzymu aldózo-reduktázy (AR)
 • Poruchy intracelulárního přenosu signálu a změny v aktivitě enzymu Na+-K+-ATPázy
 • Ovlivnění vazoaktivních faktorů a ischémie nervu
 • Poruchy růstových faktorů

Diagnostika

Léčba

 

5. PTA bércových tepen (Jan H. Peregrin, Borek Kožnar)

Technika výkonu

 • Provedení angioplastiky
 • Vlastní zkušenosti
 • Výsledky
 • Komplikace

Závěr

 

6. Chirurgická léčba ischémie diabetické nohy (Patrik Tošenovský)

Indikace k operaci

 • Klaudikace
 • Suchá gangréna
 • Vlhká gangréna, injekce

Technika chirurgické revaskularizace

Pooperační péče

Souhrn

 

7. Lalokové plastiky k řešení defektů na diabetické noze (Luboš Dražan)

Charakteristika defektů určených k řešení lalokovou plastikou

Druhy laloků

 • Místní laloky
 • Laloky ze vzdálených míst

Výběr příjmových cév na dolní končetině

Výběr laloku

Způsoby napojení laloků na cévní řečiště dolní končetiny

Operační postup

Pooperační péče

Výsledky mikrochirurgických přenosů svalů u diabetických pacientů

 

8. Pooperační sledování chirurgických rekonstrukcí tepen dolních končetin (Dana Kautznerová)

Duplexní sonografie

 • Technika vyšetření

Dopplerovské charakteristiky proudění krve

 • Normální nález
 • Patologický obraz
 • Patologické nálezy charakteristické pro cévní rekonstrukce        
 • Postavení duplexní sonografie v pooperačním sledování cévních rekonstrukcí

Závěry

 

9. Ortopedická léčba (Ivan Landor)

Korekčně rekonstrukční výkony

 • Výkony na prstech nohy
 • Výkony na palci
 • Výkony při příčném plochonoží
 • Výkony při podélném plochonoží
 • Hlezenní kloub

Amputační výkony

 • Amputace v úrovni nohy
 • Amputace ve středonoží
 • Symeho amputace
 • Amputace v podkolení
 • Amputace nad kolenem

 

10. Profylaktická a terapeutická obuv (Emil Záhumenský, Petr Hlaváček)

Obuv

 

11. Standardy léčby pacientů se syndromem diabetické nohy (Alexandra Jirkovská)

Charakteristika standardu - definice syndromu diabetické nohy

 • Hlavní epidemiologické charakteristiky
 • Patofyziologie syndromu diabetické nohy
 • Organizace péče o pacienty se syndromem diabetické nohy
 • Klinická charakteristika
 • Diagnostika a diferenciální diagnostika
 • Léčebný postup
 • Prognóza

 

Přílohy

Příloha 1 - Schéma diagnostiky a terapie syndromu diabetické nohy

Příloha 2 - Edukace diabetiků při prevenci syndromu diabetické nohy a zásady pro preventivní obuv pro diabetiky

 

RejstříkZPĚT na detail knihy