Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Citový mozek

Neurobiologie, klinický obraz, terapie

Obsah

Předmluva

1. Úvod: emoce, pocity, afekt

2. Homeostatické emoce: interocepce a emoční pozadí

2.1. Funkční anatomie Rexedovy lamina I

2.2. Projekce neuronů lamina I

2.3. Čistá autonomní insuficience

3. Bolest

3.1. První a druhá bolest. Korové kódování bolesti

3.2. Bolest a placebo efekt

4. Některé vegetativní motivace a emoce

4.1. Hladovění a sytost

4.2. Žízeň

4.3. Pocit nedostatku vzduchu

4.4. Další vegetativní emoce

5. Základní emoce

5.1. Pozorování výrazu hnusu ve tváři a pociťování hnusu má společný neuronální základ

5.2. Poznávání emocí z výrazu ve tváři a dalších signálů

5.3. Disociace intenzity a valence emocí

5.4. Funkční neuroanatomie strachu a úzkosti

5.5. Smích, pláč, humor

6. Neurobiologie vztahu emocí a kognitivních funkcí

6.1. Pohlavní rozdíly neuronálních základů emočních vzpomínek

6.2. Emoce a rozhodování. Hypotéza somatických markerů

6.3. Neurologické podklady emoční a sociální inteligence

7. Emoční vývoj

7.1. Prenatální emoční stav matky ovlivňuje intrauterinní i postnatální chování dítěte

7.2. Rychlý vývoj postnatální interakce

7.3. Temperament

7.4. Teorie vazby

8. Systém odměny

9. Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek

9.1. Neurobiologie

9.1.1. Teorie vzniku závislosti na psychoaktivních látkách

9.1.2. Závislost na psychoaktivních látkách jako syndrom I-RISA

9.1.3. Patologické hráčství

9.1.4. Geny a závislost na psychoaktivních látkách

9.2. Klinický obraz a terapie

9.2.1. Syndrom závislosti

9.2.2. Přehled psychoaktivních látek

10. Afektivní poruchy

10.1. Neurobiologie afektivních poruch

10.1.1. Funkční systémy mozku při afektivních poruchách

10.1.2. Buněčné a molekulární změny při afektivních poruchách

10.1.3. Genetické podklady bipolární poruchy a velké deprese

10.2. Klinický obraz a terapie

10.2.1. Bipolární porucha

10.2.2. Depresivní porucha

11. Úzkostné poruchy

11.1. Neurobiologie

11.2. Klinický obraz a terapie

11.2.1. Fobické úzkostné poruchy

11.2.2. Jiné úzkostné poruchy

11.2.3. Obsedantně-kompulzivní porucha

11.2.4. Reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení

12. Sebevražedné chování

12.1. Neurobiologie sebevražedného chování

12.2. Klinický obraz a terapie sebevražedného chování

Poznámky

Zkratky

RejstříkZPĚT na detail knihy