Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Dětská neurologie

Vybrané kapitoly. Druhé vydání

Obsah

Úvod k druhému vydání

Úvod k prvnímu vydání

1. Základy dětské neurologie

1.1. Psychomotorický vývoj dítěte

1.2. Neurologické vyšetření kojence

1.3. Neurologické vyšetření novorozence

1.4. Vývojové syndromy dětského věku

1.5. Mentální retardace

2. Neurodiagnostické metody

2.1. Elektroencefalografie

2.2. Elektrodiagnostické metody u nervosvalových chorob

2.3. Evokované potenciály

2.4. Vyšetření mozkomíšního moku

2.5. Zobrazovací metody v dětské neurologii

2.6. Neuropsychologie

2.7. Neurogenetika

3. Neurovývojová onemocnění

3.1. Úvod do problematiky

3.2. Vývoj centrální nervové soustavy a jeho poruchy

3.3. Dětská mozková obrna

3.4. Syndrom lehké mozkové dysfunkce

3.5. Autismus a příbuzná onemocnění

4. Záchvatová onemocnění

4.1. Semiologie epileptických záchvatů v dětském věku

4.2. Věkově vázané epileptické syndromy

4.3. Neepileptické záchvaty u dětí

4.4. Migréna a bolesti hlavy

5. Neurometabolická, neurodegenerativní onemocnění

5.1. Dědičné neurometabolické poruchy

5.2. Neurologická symptomatologie vybraných nedědičných poruch metabolismu

6. Neuromuskulární choroby

6.1. Svalové dystrofie a kongenitální myopatie

6.2. Nemoci periferního motoneuronu

6.3. Myastenie

6.4. Myotonie

7. Další vybrané kapitoly ze speciální neurologie

7.1. Nádorová onemocnění CNS

7.2. Cévní onemocnění CNS

7.3. Neurokutánní syndromy

7.4. Zánětlivá onemocnění

7.5. Demyelinizační onemocnění

7.6. Úrazy CNS a apalický syndrom

Přílohy

Seznam zkratek

Rejstřík



ZPĚT na detail knihy