Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Poruchy spánku a bdění

Druhé, doplněné a přepracované vydání

Obsah

Foreword

Historie studia spánku (Soňa Nevšímalová)

1. Fyziologie spánku (Karel Šonka, Veronika Němcová, Karel Paul)

1.1. Neurofyziologie a neuroanatomie spánku

1.2. Základní vegetativní funkce ve spánku

1.3. Endokrinní řízení a spánek

1.4. Trávicí systém

1.5. Imunita

1.6. Svalové napětí a spontánní pohyby ve spánku

1.7. Spánková deprivace

1.8. Význam spánku

1.9. Fylogeneze spánku

1.10. Ontogeneze spánku

1.11. Dospělost a stáří

2. Spánek a sny (Petr Smolík)

2.1. Koncepce výzkumu a interpretace významu snů

2.2. Sny a psychopatologie

3. Vyšetřování poruch spánku a bdění (Karel Šonka, Michaela Jakoubková, Karel Paul)

3.1. Anamnéza

3.2. Dotazníky a škály

3.3. Pomocné metody při vyšetřování spánku a jeho poruch

4. Insomnie (Martin Pretl, Iva Příhodová)

4.1. Definice, klasifikace

4.2. Průběh a prognóza

4.3. Epidemiologie a patofyziologie

4.4. Polysomnografické a ostatní klinické nálezy

4.5. Diagnostika

4.6. Diferenciální diagnostika

4.7. Terapie

4.8. Insomnie v dětském věku a dospívání

5. Poruchy dýchání vázané na spánek (Karel Šonka, Iva Příhodová)

5.1. Primární centrální spánková apnoe

5.2. Centrální spánková apnoe při Cheyneově-Stokesově dýchání

5.3. Centrální spánková apnoe při periodickém dýchání ve velké nadmořské výšce

5.4. Centrální spánková apnoe, která nemá charakter Cheyneova-Stokesova dýchání a která je sekundární při jiném onemocnění

5.5. Centrální spánková apnoe z užívání drog nebo farmak

5.6. Primární spánková apnoe novorozenců a kojenců

5.7. Obstrukční spánková apnoe dospělého věku

5.8. Obstrukční spánková apnoe dětského věku

5.9. Idiopatická neobstrukční alveolární hypoventilace vázaná na spánek

5.10. Kongenitální centrální alveolární hypoventilační syndrom

5.11. Hypoventilace/hypoxie vázaná na spánek při patologii plicního parenchymu nebo plicních cév

5.12. Hypoventilace/hypoxie vázaná na spánek při obstrukci dolních cest dýchacích

5.13. Hypoventilace/hypoxie vázaná na spánek při neuromuskulárních nemocech a při chorobách hrudní stěny

6. Nadměrná denní spavost (Soňa Nevšímalová)

6.1. Definice

6.2. Charakteristika a klasifikace

6.3. Klinický úvod

6.4. Historický přehled

6.5. Epidemiologie

6.6. Patofyziologie, etiologie a patogeneze

6.7. Diagnostické vyšetřovací postupy

6.8. Klinický obraz, diagnostika a průběh onemocnění

6.9. Terapie

6.10. Prognóza

7. Poruchy cirkadiánního rytmu (Soňa Nevšímalová, Helena Illnerová)

7.1. Definice

7.2. Klasifikační přehled

7.3. Patofyziologické aspekty

7.4. Epidemiologie

7.5. Diagnostické vyšetřovací postupy

7.6. Klinický obraz a diagnostický průkaz poruchy

7.7. Terapie

7.8. Klinické souvislosti poruch cirkadiánní rytmicity a prognóza

8. Parasomnie (Iva Příhodová, Karel Šonka)

8.1. Parasomnie s poruchou probuzení z NREM spánku

8.2. Parasomnie vázané na REM spánek

8.3. Ostatní parasomnie

9. Abnormální pohyby související se spánkem (Karel Šonka, Soňa Nevšímalová)

9.1. Syndrom neklidných nohou

9.2. Porucha spánku s periodickými pohyby končetin

9.3. Křeče v dolních končetinách související se spánkem

9.4. Bruxismus související se spánkem

9.5. Rytmické pohyby související se spánkem

10. Hraniční varianty a izolované příznaky poruch spánku (Soňa Nevšímalová)

10.1. Definice

10.2. Klinická charakteristika

11. Neurologická onemocnění a poruchy spánku (Karel Šonka, Soňa Nevšímalová, Evžen Nešpor)

11.1. Neurologická onemocnění dospělého věku

11.2. Neurologická onemocnění dětského věku

11.3. Epilepsie

12. Poruchy spánku u duševních poruch (Petr Smolík)

12.1. Klasifikace poruch spánku v psychiatrii

12.2. Poruchy spánku u vybraných duševních poruch - diagnostika a neurofyziologie

12.3. Chronobiologie duševních poruch

12.4. Terapie a prognóza poruch spánku u duševních poruch

13. Vztah spánku k interním onemocněním (Soňa Nevšímalová, Karel Šonka)

13.1. Délka nočního spánku, riziko morbidity a mortality        

13.2. Porucha kvality spánku v etiologii a patogenezi vzniku kardiovaskulárních a metabolických onemocnění

13.3. Interní onemocnění a jejich vztah k poruchám spánku

Zkratky

RejstříkZPĚT na detail knihy