Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Konzervační zubní lékařství

Druhé vydání

Obsah

1. Zubní tkáně (M. Kukletová)

1.1. Anatomie zubu

1.2. Histologická stavba zubu

1.3. Vývojové poruchy zubů

1.4. Defekty získané po prořezání zubu do dutiny ústní

1.5. Histopatologie zubního kazu

2. Instrumentárium v konzervačním lékařství (S. Komárek)

2.1. Rotační přístroje a nástroje

2.2. Ruční nástroje

3. Ošetření defektů tvrdých zubních tkání

3.1. Klasifikace kazivých dutin (S. Komárek)

3.2. Vyšetření pacienta, stanovení diagnózy, léčebný plán (J. Stejskalová)

3.3. Obecné zásady preparace kavit (S. Komárek)

3.4. Suché pracovní pole (L. Roubalíková)

3.5. Ochrana zubní dřeně (M. Kukletová)

4. Amalgámová výplň (T. Bartoň)

4.1. Složení, reakce tuhnutí

4.2. Zpracování amalgámu v kavitě

4.3. Indikace amalgámové výplně

4.4. Preparace kavity

4.5. Koroze, galvanismus

4.6. Problematika rtuti

5. Ošetření kazivých dutin a získaných změn tvrdých zubních tkání adhezívní výplní

5.1. Sklopolyalkenoátové (skloionomerní) cementy (S. Komárek, J. Stejskalová)

5.2. Výplňové pryskyřice (E. Gojišová)

5.3. Estetické korekce

6. Dostavby endodonticky ošetřených zubů (L. Roubalíková)

6.1. Úvod

6.2. Možnosti rekonstrukce endodonticky ošetřených zubů

7. Ošetření citlivého dentinu (Z. Zapletalová)

7.1. Dentinová hypersenzitivita

7.2. Etiologie dentinové hypersenzitivity

7.3. Léčba dentinové hypersenzitivity

8. Onemocnění zubní dřeně a periodoncia (E. Záhlavová)

8.1. Klasifikace nemocí pulpy a periodoncia a nejčastější etiologie

8.2. Iatrogenní poškození pulpy a periodoncia v klinické praxi

8.3. Patomorfologie nemocí pulpy a periodoncia

8.4. Diagnostika nemocí zubní dřeně

9. Léčebné postupy v endodoncii

9.1. Ošetření se zachováním vitality zubní dřeně (E. Záhlavová)

9.2. Endodontická terapie kořenového kanálku (J. Stejskalová)

9.3. Endodontické instrumentárium (S. Komárek)

9.4. Ošetření zánětu zubní dřeně (P. Bednář)

9.5. Preparace kořenového kanálku (P. Bednář, J. Stejskalová)

9.6. Léčebné prostředky v endodoncii (J. Stejskalová)

9.7. Plnění kořenových kanálků (Z. Halačková)

9.8. Principy endodontické chirurgie (Z. Halačková)

9.9. Zvláštnosti endodontického ošetřování stálých zubů s nedokončeným vývojem (M. Kukletová)

10. Vliv mikroorganismů a zánětlivých stavů v dutině ústní na vzdálené tkáně a orgánové systémy (Z. Broukal)

11. Ošetření akutních stavů v endodoncii (E. Záhlavová)

12. Prevence v konzervačním zubním lékařství (Z. Broukal)

RejstříkZPĚT na detail knihy