Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Akutní stavy v geriatrii

Obsah

1. Geriatrická akutní medicína (Hana Matějovská Kubešová)

2. Specifické rysy neodkladné resuscitace ve vyšším věku (Hana Matějovská Kubešová)

3. Přístup k starším nemocným v šokovém stavu (Hana Matějovská Kubešová)

3.1. Definice

3.2. Etiologie

3.3. Patogeneze šokových stavů

3.4. Obecná opatření u staršího nemocného v šokovém stavu

3.5. Terapie šokových stavů

3.6. Multiorgánové dysfunkce, multiorgánové selhání

3.7. Specifika jednotlivých typů šoku

4. Monitorování respiračního a kardiovaskulárního systému (Vlasta Polcarová, Hana Matějovská Kubešová)

4.1. Monitorování respiračního systému

4.2. Monitorování kardiovaskulárního systému

5. Anesteziologická problematika v geriatrii (Dagmar Seidlová, Helena Ondrášková, Roman Gál, Pavel Ševčík, Hana Matějovská Kubešová)

5.1. Fyziologické změny ve stáří zásadně ovlivňující anestezii

5.2. Předoperační příprava staršího nemocného

5.3. Vedení anestezie ve vyšším věku

5.4. Pooperační péče

6. Nozokomiální nákazy u starších nemocných (Hana Matějovská Kubešová)

6.1. Základní epidemiologické údaje

6.2. Infekce močového ústrojí

6.3. Nozokomiální pneumonie

6.4. Ranné infekce

6.5. Infekce spojené s vaskulárními přístupy a monitorovacími technikami

6.6. Nejzávažnější původci nozokomiálních infekcí u seniorů

7. Pneumologické akutní stavy u starších nemocných (Vlasta Polcarová)

7.1. Syndrom dechové tísně dospělých

7.2. Asthma bronchiale

7.3. Chronická obstrukční plicní nemoc - akutní exacerbace

7.4. Pneumotorax

7.5. Aspirace

7.6. Umělá plicní ventilace

8. Kardiologické akutní stavy u starších nemocných (Vlasta Polcarová)

8.1. Akutní koronární syndrom

8.2. Akutní levostranné srdeční selhání, kardiální plicní edém

8.3. Nekardiální plicní edém

8.4. Kardiogenní šok

8.5. Arytmie

8.6. Plicní embolie

8.7. Hypertenzní krize

8.8. Ruptura aneuryzmatu aorty

8.9. Disekující aneuryzma vzestupné aorty

9. Hematologické komplikace u starších nemocných (Hana Matějovská Kubešová)

9.1. Akutní krevní ztráta

9.2. Poruchy hemostázy ve vyšším věku

9.3. Tromboembolická nemoc ve vyšším věku

10. Kritické stavy trávicího ústrojí ve stáří (Pavel Weber)

10.1. Úvod

10.2. Náhlé příhody břišní

10.3. Choroby jater a žlučníku

10.4. Gastrointestinální krvácení

10.5. Mezenterická ischémie

11. Akutní selhání ledvin a poruchy iontové a acidobazické rovnováhy (Pavel Weber)

11.1. Akutní selhání ledvin

11.2. Akutní poruchy elektrolytové rovnováhy

11.3. Akutní poruchy acidobazické rovnováhy

12. Akutní stavy u endokrinních chorob (Pavel Weber)

12.1. Diabetes mellitus

12.2. Akutní stavy v thyreologii

12.3. Akutní adrenokortikální insuficience

13. Psychiatrická problematika v intenzivní medicíně vyššího věku (Pavel Weber, Blanka Vepřeková, Zdeněk Kadaňka)

13.1. Delirium

13.2. Depresivní porucha ve stáří

14. Poruchy vědomí ve stáří (Zdeněk Kadaňka)

14.1. Krátkodobé poruchy vědomí

14.2. Déletrvající poruchy vědomí ve stáří

14.3. Další rizikové faktory cerebrovaskulárních příhod

14.4. Peri- a pooperační příhody

15. Gerontotraumatologie (Michal Mašek)

15.1. Charakteristika věkové skupiny z hlediska traumatologie

15.2. Etiologie

15.3. Diagnostika staršího nemocného s traumatem

15.4. Příprava k operaci traumatu ve vyšším věku

15.5. Terapie traumat ve vyšším věku

15.6. Soudobé osteosyntetické implantáty

15.7. Pooperační péče

15.8. Komplikace

15.9. Další osud pacientů

16. Postižení starších nemocných z poruch termoregulace (Hana Matějovská Kubešová)

16.1. Obecné poznatky o termoregulaci starších nemocných

16.2. Hypotermie

16.3. Hypertermie

17. Intoxikace starších nemocných (Hana Matějovská Kubešová)

17.1. Symptomatologie intoxikací

17.2. Základní opatření při intoxikacích

17.3. Intoxikace/předávkování medikamenty typickými pro vyšší věk

18. Akutní stavy u starších onkologických nemocných (Hana Matějovská Kubešová)

18.1. Paraneoplastický syndrom

18.2. Syndrom hyperkalcémie

18.3. Syndrom hyperurikémie, syndrom akutní nádorové lýzy

18.4. Syndrom neadekvátní sekrece ADH (SIADH)

18.5. Syndrom hyperviskozity

18.6. Krvácivé komplikace u onkologicky nemocných seniorů

18.7. Septické komplikace u starších onkologických nemocnýchZPĚT na detail knihy