Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Poruchy metabolismu a výživy

Obsah

I. ÚVOD

1. Přehled příčin metabolických poruch

1.1. Rozdělení, etiologie a patogeneze metabolických onemocnění (Štěpán Svačina)

1.2. Hormony a metabolismus (Štěpán Svačina)

1.3. Metabolické receptory (Martin Haluzík)

1.4. Metabolické změny indukované dietou a prostředím (Štěpán Svačina)

2. Genetické příčiny poruch metabolismu (Pavel Martásek, Štěpán Svačina)

2.1. Historie poznání genetiky metabolických chorob

2.2. Rozdělení geneticky podmíněných metabolických chorob

2.3. Onemocnění spojená s defekty jednotlivých genů

2.4. Epigenetické změny, genetický imprinting

2.5. Multifaktoriální a polygenně podmíněná onemocnění

2.6. Chromosomální onemocnění

2.7. Pojmy genom, proteom a metabolom

 

II. PORUCHY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

3. Poruchy acidobazické rovnováhy (Antonín Jabor, Antonín Kazda)

3.1. Měřené a odvozené parametry, referenční hodnoty

3.2. Nárazníkové systémy a stálost pH

3.3. Vývoj acidobazických poruch

3.4. Nezávisle proměnné veličiny

3.5. Metabolická acidóza

3.6. Metabolická alkalóza

3.7. Respirační acidóza

3.8. Respirační alkalóza

3.9. Smíšené poruchy

3.10. Terapie acidobazických poruch

4. Iontové poruchy (Antonín Kazda, Antonín Jabor)

4.1. Tělesné tekutiny, jejich rozložení a skladba

4.2. Osmolalita a efektivní osmolalita

4.3. Sodný kationt

4.4. Poruchy efektivní osmolality ve vztahu k renálním funkcím a akutnímu postižení mozku

4.5. Varianty poruch metabolismu vody a sodného kationtu

4.6. Chloridový anion

4.7. Draselný kationt

4.8. Hořečnatý kation

4.9. Kalciový kation (Petr Broulík)

4.10. Fosforečný anion (Petr Broulík)

5. Stopové prvky (Antonín Kazda)

5.1. Obecná část

5.2. Speciální problémy stopových prvků v intenzivní péči

5.3. Jednotlivé stopové prvky

 

III. DĚDIČNÉ PORUCHY METABOLISMU

6. Častější dědičné poruchy metabolismu (Pavel Martásek, Jiří Zeman)

6.1. Přehled dědičných poruch metabolismu

6.2. Dědičné poruchy metabolismu glycidů

6.3. Dědičné poruchy metabolismu aminokyselin

6.4. Dědičné poruchy metabolismu hemu

6.5. Dědičné poruchy metabolismu kovů

7. Vybrané vzácné dědičné poruchy metabolismu (Pavel Martásek, Jiří Zeman)

7.1. X-vázaná adrenoleukodystrofie

7.2. Lyzosomální poruchy

 

IV. HLAVNÍ METABOLICKÉ ORGÁNY A PROJEVY JEJICH PORUCH

8. Metabolické osteopatie

8.1. Kost jako metabolicky aktivní orgán (Jan Štěpán)

8.2. Vitamin D (Jan Štěpán)

8.3. Osteomalacie (Petr Broulík)

8.4. Osteoporóza (Jan Štěpán)

8.5. Kostní změny u hyperparathyreózy - hyperparathyreózní osteodystrofie (Petr Broulík)

8.6. Pagetova kostní choroba (Petr Broulík)

8.7. Další metabolické osteopatie (Vít Zikán)

8.8. Vliv glukokortikoidů na skelet (Michal Scheinost)

8.9. Muskuloskeletální projevy u diabetes mellitus (Jiří Vencovský)

9. Metabolické aspekty nemocí ledvin (Vladimír Tesař)

9.1. Metabolická úloha ledvin

9.2. Poruchy metabolismu glycidů

9.3. Poruchy metabolismu lipidů

9.4. Chronické selhání ledvin

9.5. Dědičná metabolická onemocnění ledvin

9.6. Poruchy acidobazické rovnováhy, metabolismu vody a minerálů u chronické renální insuficience a chronického selhání ledvin

9.7. Poruchy metabolismu vitaminů

9.8. Poruchy metabolismu stopových prvků

10. Metabolické a nutriční aspekty chorob trávicího ústrojí (Aleš Žák, František Novák)

10.1. Úvod

10.2. Funkce jednotlivých oddílů trávicího systému

10.3. Poruchy výživy a choroby trávicí trubice

10.4. Poruchy výživy a choroby jater a žlučových cest

10.5. Choroby pankreatu a poruchy výživy

11. Metabolické aspekty dalších onemocnění

11.1. Metabolické aspekty nemocí centrálního nervového systému (Štěpán Svačina)

11.2. Metabolické aspekty onemocnění srdce (Jaromír Hradec)

11.3. Metabolické aspekty plicních funkcí (Martin Stříteský)

11.4. Poruchy metabolismu a muskuloskeletální systém (Karel Pavelka)

11.5. Úloha svalu v metabolismu (Luboš Sobotka)

11.6. Fyzická aktivita v léčbě metabolických onemocnění (Martin Matoulek)

 

V. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ METABOLICKÁ ONEMOCNĚNÍ

12. Metabolický syndrom

12.1. Historie pojmu a definice (Štěpán Svačina)

12.2. Diagnostika metabolického syndromu v praxi (Štěpán Svačina)

12.3. Hlavní příčiny metabolického syndromu (Štěpán Svačina)

12.4. Výskyt metabolického syndromu (Štěpán Svačina)

12.5. Přehled složek metabolického syndromu (Štěpán Svačina)

12.6. Inzulinová rezistence (Štěpán Svačina)

12.7. Hlavní složky metabolického syndromu a jejich léčba

12.8. Kouření a metabolický syndrom (Petr Sucharda)

12.9. Prostředím indukovaný metabolický syndrom (Štěpán Svačina)

13. Poruchy tukového metabolismu

13.1. Plazmatické lipidy a jejich metabolismus (Richard Češka, Michal Vrablík)

13.2. Klinické formy dyslipidémií (Richard Češka, Michal Vrablík)

13.3. Biochemické vyšetření u HLP a DLP (Richard Češka, Michal Vrablík)

13.4. Terapie HLP a DLP (Richard Češka, Michal Vrablík)

13.5. Několik nových témat současné léčby HLP a DLP (Richard Češka, Michal Vrablík)

13.6. Sekundární dyslipidémie (dyslipoproteinémie) (Aleš Žák, Miroslav Zeman)

14. Ateroskleróza

14.1. Zánět (Richard Češka)

14.2. Patologie aterosklerotické léze (Richard Češka)

14.3. Endotel (Richard Češka)

14.4. Rizikové faktory (Richard Češka)

14.5. Význam hyperhomocysteinémie (Aleš Žák, Miroslav Zeman)

15. Obezita

15.1. Klasifikace, etiologie a epidemiologie (Petr Sucharda)

15.2. Tuk v organismu (Martin Haluzík)

15.3. Patogeneze komplikací obezity (Štěpán Svačina, Alena Bretšnajdrová)

15.4. Terapie (Štěpán Svačina)

15.5. Prevence obezity a její vztah k dalším onemocněním (Štěpán Svačina)

16. Podvýživa

16.1. Definice a klinické důsledky (Jarmila Křížová, Martin Haluzík)

16.2. Antropometrická a laboratorní diagnostika (Martin Haluzík)

16.3. Dělení malnutrice (Jitka Housová, Jarmila Křížová, Martin Haluzík)

16.4. Poruchy příjmu potravy (Jitka Housová, Hana Papežová, Martin Haluzík)

16.5. Terapie (Dana Mülerová)

16.6. Avitaminózy (Dana Mülerová)

 

VI. VÝŽIVA A DIETOLOGIE

17. Fyziologie a hygiena výživy

17.1. Fyziologie výživy (Dana Mülerová)

17.2. Energetický metabolismus (Zdeněk Rušavý)

17.3. Hygiena výživy (Dana Mülerová)

18. Klinická výživa

18.1. Parenterální výživa (Jarmila Křížová, Eva Kotrlíková)

18.2. Enterální výživa (František Novák)

18.3. Refeeding syndrom (Aleš Žák)

19. Základní principy dietologie

19.1. Přehled klinických přístupů k dietoterapii (Štěpán Svačina)

19.2. Vliv diety na vznik a průběh nemocí (Štěpán Svačina)

19.3. Dieta u onemocnění trávicího ústrojí (Aleš Žák, Miroslav Zeman)

19.4. Dieta v patogenezi a terapii onkologických onemocnění (Ivana Holcátová, Štěpán Svačina)

19.5. Dieta v patogenezi a terapii onemocnění ledvin (Sylvie Dusilová Sulková, Jiří Horáček)

19.6. Nutriční vlivy u dalších onemocnění (Štěpán Svačina, Alena Bretšnajdrová)

 

VII. SPECIÁLNÍ PROBLEMATIKA

20. Metabolické a nutriční aspekty specifických období života

20.1. Dětství a dospívání

20.2. Těhotenství

20.3. Stáří (Luboš Sobotka)

21. Metabolismus a toxikologie (Daniela Pelclová)

21.1. Přehled metabolických komplikací intoxikací

21.2. Hypotermie

21.3. Hypertermie

21.4. Křeče

21.5. Rabdomyolýza

21.6. Změny osmolality

21.7. Změny acidobazické rovnováhy

21.8. Hyperglykémie

21.9. Hypoglykémie

21.10. Hypernatrémie

21.11. Hyponatrémie

21.12. Hyperkalémie

21.13. Hypokalémie

21.14. Selhání jater

21.15. Akutní selhání ledvin

22. Laboratorní vyšetření u metabolických poruch (Tomáš Zima)

22.1. Charakteristika laboratorních metod a preanalytická fáze laboratorního vyšetření

22.2. Analytické metody - jejich principy a využití

22.3. Základní přehled indikace laboratorních vyšetření u metabolických poruch

 

Zkratky

RejstříkZPĚT na detail knihy