Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Kardiomyopatie

Obsah

1. Klasifikace a genetika kardiomyopatií

1.1. Úvod

1.2. Klasifikace American Heart Association

1.3. Klasifikace European Society of Cardiology

1.4. Genetika familiárních kardiomyopatií

1.5. Shrnutí

2. Hypertrofická kardiomyopatie

2.1. Úvod a definice

2.2. Patologicko-anatomický obraz

2.2.1. Makroskopický obraz

2.2.2. Mikroskopický obraz

2.3. Patogeneze a patofyziologie

2.4. Klinický obraz a průběh onemocnění

2.5. Diagnostika

2.6. Terapie

3. Restriktivní kardiomyopatie

3.1. Úvod

3.2. Patogeneze

3.3. Klinický obraz a diagnostika

3.4. Terapie

3.5. Amyloidóza

3.6. Srdeční sarkoidóza

3.7. Hemochromatóza

3.8. Systémová skleróza

3.9. Postiradiační restriktivní kardiomyopatie

3.10. Endomyokardiální nemoc

3.11. Endokardiální fibroelastóza

3.12. Idiopatická restrikční kardiomyopatie

4. Dilatační kardiomyopatie

4.1. Úvod

4.2. Patologicko-anatomický obraz

4.3. Patogeneze a patofyziologie

4.4. Klinický obraz

4.5. Diagnostika

4.6. Terapie

4.7. Nefamiliární a sekundární dilatační kardiomyopatie

5. Non-kompaktní kardiomyopatie

5.1. Definice a klasifikace

5.2. Historie poznání choroby

5.3. Epidemiologie

5.4. Patogeneze a genetické aspekty

5.5. Patologicko-anatomický a histologický obraz

5.6. Klinický obraz, průběh a prognóza

5.7. Diagnostika, zobrazovací metody

5.8. Léčba

5.9. Shrnutí

6. Arytmogenní kardiomyopatie

6.1. Úvod

6.2. Prevalence

6.3. Patofyziologie

6.4. Klinický obraz

6.5. Diagnostika

6.6. Prognóza

6.7. Terapie

6.8. Shrnutí

7. Tachykardií indukovaná kardiomyopatie

7.1. Úvod a definice

7.2. Výskyt

7.3. Patogeneze

7.4. Klinická manifestace a diagnostika

7.5. Léčba

7.6. Shrnutí

8. Tako-tsubo kardiomyopatie

8.1. Definice

8.2. Demografické charakteristiky

8.3. Epidemiologie

8.4. Patofyziologie

8.5. Klinický obraz

8.6. Diagnostika

8.7. Komplikace

8.8. Prognóza

8.9. Shrnutí

Seznam zkratek

RejstříkZPĚT na detail knihy