Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Osteoporóza a ostatní nejčastější metabolická onemocnění skeletu

Obsah

Předmluva

Úvod

1. Definice osteoporózy

1.1. Rozbor užívaných definic

1.2. Omezení současné definice osteoporózy

1.3. Etiologie

1.4. Patogeneze

1.5. Klasifikace a klinické dělení osteoporózy

2. Anatomie a funkce kosti

2.1. Anatomie

2.2. Funkce a vlastnosti

2.3. Kostní buňky

2.4. Jednotky kostní remodelace

2.5. Regulace kostní remodelace

3. Rizikové faktory

3.1. Vývoj kostní hmoty a skeletu v průběhu života

3.2. Přehled rizikových faktorů

3.3. Stanovení prognózy

3.4. Stanovení rizikových faktorů

3.5. Identifikace osob s vysokým rizikem osteoporotických zlomenin

4. Diagnostika

4.1. Klinická symptomatologie

4.2. Cíle a úskalí diagnostiky osteoporózy

4.3. Anamnéza a fyzikální vyšetření

4.4. Radiografické posuzování denzity obratlů

4.5. Metody založené na absorpciometrii

4.6. Kvantitativní výpočetní tomografie

4.7. Kvantitativní magnetická rezonance

4.8. Ultrazvuková denzitometrie

5. Základní principy absorpciometrie a technika měření

5.1. Základní principy jednofotonové absorpciometrie a dvouenergiové rentgenové absorpciometrie

5.2. Provádění DXA skenů

5.3. Předozadní projekce páteře

5.4. Proximální femur

5.5. Předloktí

5.6. Celotělový sken

5.7. Bočný sken páteře

5.8. Vertebrální morfometrie

5.9. Další využití DXA

5.10. Opakování skenů

5.11. Srovnání s normativními údaji

5.12. Archivování údajů

5.13. Monitorování DXA skenerů a minimalizace chyb

5.14. Obměna přístroje a vybavení

6. Laboratorní vyšetření

6.1. Základní biochemické vyšetření

6.2. Stanovení minerálů v séru

6.3. Stanovení minerálů v moči

6.4. Kalciotropní hormony

6.5. Markery kostního obratu

6.6. Kostní obrat u starších jedinců a pacientů se zlomeninou v oblasti proximálního femuru

7. Speciální vyšetření a techniky

7.1. Kostní biopsie a histomorfometrie v klinické praxi

7.2. Scintigrafie

8. Indikace k vyšetření DXA a k medikamentózní léčbě

8.1. Indikace k vyšetření DXA

8.2. Indikace k léčbě

9. Prevence

9.1. Obecná pravidla zdravé výživy

9.2. Dostatečný příjem minerálů

9.3. Dostatek vitaminů

9.4. Ochrana páteře

9.5. Pravidelná pohybová aktivita

9.6. Zákaz kouření

9.7. Snížení příjmu látek negativně ovlivňujících metabolismus kostí

9.8. Ideální hmotnost

9.9. Léčiva a choroby zvyšující kostní ztrátu

10. Farmakoterapie

10.1. Vápník

10.2. Vitamin D

10.3. Hořčík

10.4. Fosfor

10.5. Hormonální substituční terapie

10.6. Selektivní modulátory estrogenních receptorů a selektivní estrogenní regulátory tkáňové aktivity

10.7. Bisfosfonáty

10.8. Kalcitonin

10.9. Stroncium ranelát

10.10. Parathormon

10.11. Testosteron a anabolické steroidy

10.12. Natrium fluorid

10.13. Preparáty ve vývoji

11. Jednotlivé typy osteoporózy a způsoby léčby

11.1. Postmenopauzální osteoporóza

11.2. Glukokortikoidy indukovaná osteoporóza

11.3. Mužská osteoporóza

11.4. Komplexní regionální bolestivý syndrom

11.5. Adjuvantní léčba metastatického postižení skeletu, tumorem indukované hyperkalcémie

11.6. Hyperparathyreóza

11.7. Hypoparathyreóza

11.8. Renální osteopatie

11.9. Posttransplantační osteoporóza

11.10. Pagetova kostní choroba

11.11. Dětská osteoporóza

11.12. Osteoporóza u poruch pojiva

11.13. Prchavá (přechodná, tranzientní) osteoporóza

11.14. Gorhamův-Stoutův syndrom

11.15. Osteomalacie

12. Nefarmakologické přístupy v léčbě osteoporózy a jejích komplikací

12.1. Rehabilitace

12.2. Léčba osteoporotických zlomenin

13. Osteoporóza a bolest

13.1. Analgetická léčba

13.2. Doplňující medikace

13.3. Bolesti zad, léčba a prevence

14. Kvalita života pacientů s osteoporózou

Zkratky

Seznam literatury podle kapitol

Autor

RejstříkZPĚT na detail knihy