Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Speciální onkologie

Příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob

Obsah

Předmluva

 

Část A / Solidní nádory dospělého věku

1. Onkologické informační zdroje na internetu

2. Nádory mozku

3. Maligní nádory hlavy a krku

4. Bronchogenní karcinom

5. Maligní mezoteliom

6. Thymom

7. Nádory srdce

8. Karcinom ezofagu

9. Karcinom žaludku a gastrointestinální stromální nádory

10. Kolorektální karcinom

11. Karcinom pankreatu

12. Hepatocelulární karcinom

13. Karcinom žlučníku a žlučových cest

14. Karcinom anu

15. Kožní nádory kromě melanomu

16. Maligní melanom

17. Karcinom štítné žlázy

18. Karcinom nadledvin a další zhoubné nádory endokrinních žláz

19. Neuroendokrinní nádory

20. Nádory ledvin

21. Karcinom prostaty

22. Karcinom močového měchýře

23. Maligní nádory penisu

24. Testikulární nádory

25. Karcinom prsu

26. Maligní nádory vaječníků

27. Maligní nádory endometria

28. Trofoblastický choriokarcinom

29. Karcinom děložního hrdla

30. Maligní nádory pochvy a zevních rodidel

31. Kostní sarkomy

32. Sarkomy měkkých tkání

33. Kaposiho sarkom

34. Metastázy nádorů neznámé primární lokalizace

35. Metastázy v játrech

 

Část B / Maligní krevní choroby

36. Myelodysplastický syndrom

37. Akutní myeloidní leukémie

38. Akutní lymfoblastická leukémie dospělých

39. Chronická myeloidní leukémie

40. Myeloproliferativní choroby vyjma chronické myeloidní leukémie

41. Nehodgkinské lymfomy

42. Hodgkinův lymfom

43. Chronická B-lymfatická leukémie a jí podobné stavy

44. Monoklonální gamapatie

45. Mnohočetný myelom

46. Další nemoci ze skupiny monoklonálních gamapatií

47. Histiocytární choroby dospělých

48. Transplantace krvetvorných buněk

 

Část C / Nejčastější maligní nemoci dětského věku

49. Úvod do onkologie dětského věku

50. Neuroblastom

51. Nádor y centrálního nervového systému u dětí

52. Sarkomy měkkých tkání u dětí

53. Osteosarkom u dětí

54. Ewingův sarkom / primitivní neuroektodermální nádory

55. Nádory jater u dětí a adolescentů

56. Wilmsův nádor a nádory ledvin u dětí a adolescentů

57. Retinoblastom

58. Nehodgkinské lymfomy u dětí

59. Hodgkinův lymfom u dětí

60. Histiocytózy v dětském věku

61. Leukémie u dětí

62. Germinální nádory

63. Pozdní nežádoucí následky onkologické léčby v dětském věku a kvalita života po ukončení terapie

 

Zkratky

Literatura

RejstříkZPĚT na detail knihy