Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Rehabilitace pacientů v kómatu

Obsah

Úvodem

1. Kóma

1.1. Definice

1.2. Diagnóza

1.3. Prognóza

2. Přístrojová diagnostika

2.1. Elektroencefalografie

2.2. Evokované potenciály

2.3. Neuromonitorování

3. Vědomí

4. Neuroplasticita

4.1. Základy cerebrální reorganizace

4.2. Průběh procesu neuroplasticity

4.3. Neuroprotektivní působení rehabilitační terapie

5. Včasná neurorehabilitace pacientů po těžkém poškození mozku

5.1. Principy neurorehabilitace

5.2. Hlavní terapeutické postupy

6. Rehabilitace pacientů v kómatu

6.1. Zařazení do fázového modelu rehabilitace

6.2. Terapeutický tým

6.3. Péče o pacienty v kómatu

6.4. Základní formy terapie

6.5. Medikamentózní léčba

7. Stimulace pacienta v kómatu

7.1. První stimulační blok

7.2. Druhý stimulační blok

8. Výběr dalších terapeutických forem

8.1. Facioorální terapie

8.2. Muzikoterapie

8.3. Terapeutické cirkulární sádrování

9. Časté problémy a komplikace u komatózních pacientů

9.1. Následky dlouhodobé imobilizace

9.2. Spasticita

9.3. Kontraktury

9.4. Heterotopické osifikace

10. Vegetativní stav

10.1. Diagnóza a prognóza

10.2. Průběh remise

10.3. Správné polohování

10.4. První kroky mobilizace

10.5. Stoj

Literatura

Slovníček pojmů

Zkratky

Příloha - Klasifikační a skórovací systémy a testy

Skóre k posouzení vědomí

Glasgow Coma Scale - Glasgowská škála poruch vědomí

Koma-Remissions-Skala - Škála remise komatózního stavu

Brussels Coma Grades - Bruselská stupnice kómatu

Skóre k posouzení výsledného stavu pacienta

Glasgow Outcome Scale - Glasgowská výstupní škála

Coma Outcome Score - Hodnocení komatózního stavu dle Jenneta

Skóre k posouzení spasticity

Ashworth Scale - Škála spasticity dle AshworthaZPĚT na detail knihy