Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Dětská mozková obrna

Možnosti a hranice včasné diagnostiky a terapie

Obsah

Poděkování

Předmluva

1. Historie problému vertikalizace dětí postižených dětskou mozkovou obrnou

 

TEORETICKÁ ČÁST

2. Od reflexní lokomoce k ideomotorice

2.1. Dokumentace včasné diagnostiky

2.2. Vzpřimování dětí, které nedosáhly vertikalizace

3. Motorická ontogeneze

3.1. Tvorba motorických programů

3.2. Proces zapamatování

3.3. Posturálně motorické programování

3.4. Význam polohy těla

3.5. Vývoj vzpřimovacích mechanismů

3.6. Centrace klíčových kloubů

3.7. Vertikalizace

3.8. Vertikální poloha, vliv gravitace

4. Kineziologie - neurologie motoriky

4.1. Vývojová kineziologie

4.2. Ideomotorika

5. Základní polohy ve vztahu k vertikalizaci, kineziologický obsah a vzpřimování z těchto poloh

5.1. Poloha na zádech

5.2. Šikmý a podélný sed

5.3. Přenášení těžiště při vertikalizaci, snaha po lokomoci

5.4. Autochtonní muskulatura

6. Základní principy konceptu posturálně motorického programování

6.1. Cílově zaměřená poloha - atituda

6.2. Korekce

7. Patologie základních vývojových poloh

7.1. Poloha na zádech

7.2. Poloha na boku

7.3. Poloha na břiše

7.4. Sed

7.5. Vzpřimování do stoje a stoj

 

PRAKTICKÁ ČÁST

8. Posturálně motorické programování - způsob práce v jednotlivých polohách

8.1. Poloha na zádech

8.2. Poloha na boku

8.3. Nízký asymetrický klek, šikmý sed

8.4. Sed turecký, sed podélný

8.5. Přímý klek a poloha na čtyřech

8.6. Nácvik stoje

8.7. Zásady konceptu posturálně motorického programování

9. Stoj a protetické podpůrné pomůcky

9.1. Skořepina

9.2. Dynamická „ankle foot"

10. Spasticita

10.1. Koncept Bobathových

10.2. Vojtův princip

11. Kazuistiky

11.1. Kazuistika 1: chlapec P. M. (nar. 1992)

11.2. Kazuistika 2: paní V. V. (37 let)

11.3. Kazuistika 3: chlapec A. M.

12. Včasná diagnostika dětské mozkové obrny u dětí od 2 do 6 měsíců

13. Současný stav v České republice

13.1. DMO - diagnostický a terapeutický standard

13.2. Komentář k DMO - diagnostickému a terapeutickému standardu

14. Současný stav v Evropě a v ostatním rozvinutém světě

14.1. Britský model včasné diagnostiky: „diagnosis under increased suspition"

14.2. Paradox - iniciativu v časné diagnostice v rozvinutém světě přebírají rodiče

14.3. Staronové diagnostické a terapeutické možnosti

15. Včasná detekce hybného postižení

15.1. Historický přehled - od Magnuse po Vojtu

15.2. Posturální ontogeneze - význam polohových reakcí a primitivní reflexologie

16. Vojtův vlastní postup ve včasné diagnostice hybných poruch u dětí

16.1. Posturální aktivita

16.2. Posturální reaktivita

16.3. Posturální reaktivita - primitivní reflexologie ve Vojtově modifikaci

17. Neurofyziologické poznámky k tématu

17.1. Etiopatogeneze dětské mozkové obrny

17.2. Windleho experimentální důkazy progresivní patogeneze v CNS u DMO

17.3. Vysoká plasticita CNS v nízkém věku jako podklad úspěšnosti terapie proprioceptivní stimulací podle Vojty svědčící pro platnost Pribramovy holografické teorie fungování mozku

 

Doslov

Zkratky

Literatura

RejstříkZPĚT na detail knihy