Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Arytmologie pro praxi

Obsah

I. KONCEPČNÍ PROBLÉMY, METODY

Anatomie a fyziologie

Anatomie převodního systému

Principy elektrofyziologie, membránové proudy

Synchronie a dyssynchronie srdečního stahu

Autonomní nervový systém v regulaci srdeční akce a při arytmiích

 

Klinické projevy arytmií

Palpitace

Bradykardie

Pocit bušení srdce nebo rychlé srdeční akce, tachykardie

Krátkodobé poruchy vědomí a pády

Ostatní příznaky a projevy arytmií: dušnost, srdeční selhání, hypotenze, bolest na hrudníku

 

Arytmologická elektrokardiografie

Normální elektrokardiogram

Elektrická srdeční osa

Poruchy aktivace komor

Elektrokardiografické projevy potenciálně arytmogenních strukturálních změn srdce

 

Ostatní vyšetřovací metody v arytmologii

Dlouhodobé monitorování srdečního rytmu

Masáž karotid

Ortostatický test

Posouzení chronotropní inkompetence

Test na sklápěcím stole

Průměrované EKG

Echokardiografie

Magnetická rezonance

 

Mechanismy vzniku komorových tachyarytmií

Reentry

Zvýšení automacie

Spouštěná aktivita

 

Principy elektrofyziologického vyšetření

Poznámky k metodice

Vybrané pojmy v arytmologii a elektrofyziologii

Vyšetření funkce sinoatriálního uzlu

Vyšetření atrioventrikulárního převodu

Poznámky k elektrofyziologickému vyšetření tachyarytmií

 

Kardiostimulace

Dočasná zevní kardiostimulace

Trvalá kardiostimulace

 

Implantabilní kardioverter-defibrilátor

 

Kardioverze

Elektrická kardioverze

Elektrická kardioverze a digitalis

Elektrická kardioverze a implantovaný kardiostimulátor

 

Principy katetrizační ablační léčby

 

Antiarytmika

Antiarytmika I. třídy

Antiarytmika II. třídy - ß-blokátory

Antiarytmika III. třídy

Antiarytmika IV. třídy - blokátory vápníkového kanálu

Nezařazené léky s antiarytmickým účinkem

 

II. ARYTMIE

Arytmie I

Předčasné stahy, ektopické stahy

Předčasné stahy

Uniklé, splynulé a uchvácené stahy

 

Arytmie II

Poruchy tvorby a vedení vzruchu, bradykardické formy

Dysfunkce sinoatriálního uzlu

Atrioventrikulární blokády

Dělení blokád

Přístup k nemocnému se symptomatickou bradykardií

 

Arytmie III

Úzkokomplexové tachykardie

Tachykardie vázané na sinoatriální uzel

Tachykardie vycházející ze stěny síně

Tachykardie vázané na atrioventrikulární uzel

Tachykardie vycházející z AV junkce

Přístup k nemocnému s úzkokomplexovou tachykardií

 

Arytmie IV

Fibrilace flutter síní

Přístup k nemocnému s fibrilací nebo flutterem síní

 

Arytmie V

Širokokomplexové tachykardie

Nesetrvalé monomorfní komorové tachykardie

Setrvalé monomorfní komorové tachykardie

Polymorfní komorová tachykardie

Přístup k nemocnému se širokokomplexovou tachykardií

 

III. SYNDROMY V ARYTMOLOGII

Náhlá srdeční smrt

 

Synkopa

1. Jedná se skutečně o synkopu?

2. Jaká etiologie synkopy přichází v úvahu?

Základní vyšetření

Diagnostické testy u nemocných se synkopou

3. Je nutná hospitalizace?

4. Jakou terapii je třeba zvažovat?

 

Syndrom »chorého sinu«

Poruchy rytmu při akutním infarktu myokardu

Bradyarytmie

Vztah k cévnímu zásobení srdce

Nejčastější typy bradyarytmií

Komorové tachyarytmie

Supraventrikulární tachyarytmie

 

Geneticky podmíněné strukturální změny srdce

Arytmogenní kardiomyopatie pravé komory

Hypertro.cká kardiomyopatie

 

Preexcitační syndromy

Tachykardie provázející preexcitaci

 

Geneticky podmíněné arytmogenní »kanálopatie«

Vrozený syndrom prodlouženého intervalu QT

Syndrom krátkého intervalu QT

Syndrom Brugadových

Syndrom časné repolarizace

 

Arytmie u vrozených vad v dospělosti

Defekt septa síní

Ebsteinova anomálie

Stav po Fontanově operaci

Fallotova tetralogie

Transpozice velkých arterií

 

Arytmie v těhotenství

 

Iontové poruchy a arytmie

Kalium

Magnezium

Kalcium

 

Arytmogenní intoxikace

Beta-blokátory, verapamil a diltiazem

Antiarytmika IC třídy - propafenon, flecainid

Digoxin

Intoxikace organofosfátovými pesticidy

 

Zkratky

RejstříkZPĚT na detail knihy