Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Reminiscenční terapie

Obsah

Předmluva (Dušan Šimek)

1. Úvod

2. Vzpomínání a jeho role v lidském životě

2.1. Funkce vzpomínání

2.2. Taxonomie vzpomínání

2.3. Typologie vzpomínajících

3. Vznik a vývoj reminiscenční terapie

4. Reminiscenční terapie

5. Formy reminiscenční terapie

6. Zdroje pro reminiscenční terapii

6.1. Reminiscenční pomůcky

6.2. Komunitní zdroje

6.3. Lidské zdroje

7. Skupinová reminiscenční terapie v praxi

7.1. Fáze přípravy

7.2. Fáze existence skupiny

7.3. Role reminiscenčního terapeuta ve skupinové reminiscenci

7.4. Možné problémy při práci s reminiscenční skupinou

8. Senioři se specifickými potřebami

8.1. Senioři po cévní mozkové příhodě

8.2. Senioři s depresí a s úzkostí

8.3. Senioři s demencí

8.4. Senioři se zhoršeným zrakem a sluchem

8.5. Osoby s mentálním postižením

9. Principy úspěšné reminiscence

10. Přínos reminiscenční terapie

10.1. Přínos pro vzpomínající

10.2. Přínos reminiscenční terapie pro pracovníky instituce

10.3. Přínos pro rodinu seniora

11. Konkrétní reminiscenční aktivity

11.1. Uspořádání vzpomínkové výstavy

11.2. Kniha vzpomínek

11.3. Kniha životního příběhu

11.4. Archiv vzpomínek

11.5. Vyprávění příběhů a předčítání

11.6. Poezie

11.7. Fotografování

11.8. Využití kreativních přístupů v reminiscenční terapii

11.9. Dramatizace vzpomínek

11.10. Tanec

11.11. Hudba

11.12. Reminiscenční vycházky a výlety

12. Závěr

Odkazy a poznámky

Seznam použité literaturyZPĚT na detail knihy