Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Echokardiografie levé síně

Obsah

Úvod

1. Principy echokardiografie

1.1. Transthorakální a transezofageální echokardiografie

1.2. Intrakardiální echokardiografie

1.3. Kontrastní echokardiografie

1.4. Zátěžová echokardiografie

1.5. Jiné zobrazovací metody používané pro vyšetření levé síně ve srovnání s echokardiografií

2. Normální levá síň

2.1. Anatomie levé síně

2.2. Variabilita síňových anatomických struktur

2.3. Velikost a objem levé síně u zdravých jedinců

2.4. Funkce levé síně

2.5. Reakce levé síně na experimentální zátěž

3. Možnosti echokardiografie při vyšetření morfologie a funkce levé síně

3.1. Stanovení rozměrů a objemu levé síně dvourozměrnou echokardiografií

3.2. Trojrozměrná echokardiografie a morfologie levé síně

3.3. Echokardiografické hodnocení funkce levé síně

3.4. Metodologické poznámky k problematice echokardiografické kvantifikace

3.5. Echokardiografická kvantifikace velikosti levé síně v praxi

4. Echokardiografie v hodnocení patofyziologických stavů levé síně

4.1. Přetížení levé síně

4.2. Mechanismy vedoucí k přetížení

5. Důsledky přetížení síně a jejich echokardiografické hodnocení

5.1. Fibrilace síní

5.2. Ztráta síňového příspěvku

5.3. Trombogeneze

6. Patologické změny síňového septa, riziko paradoxní embolizace

6.1. Defekt síňového septa

6.2. Otevřené foramen ovale a jeho diagnostika

6.3. Eustachova chlopeň a riziko paradoxní embolizace

7. Echokardiografie u intervenčních výkonů v síních

7.1. Sledování morfologie a funkce levé síně v souvislosti s fibrilací

7.2. Peroperační navádění katétrů

7.3. Transseptální punkce

7.4. Sledování komplikací po ablaci pro fibrilaci síní

7.5. Uzávěr ouška

7.6. Echokardiografie při řešení patologie septa síní

Závěr

Použité zkratky

Použitá literatura

Doslov aneb O vědě a tak

Poděkování

O autorovi

RejstříkZPĚT na detail knihy