Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Anatomie periferního nervového systému, smyslových orgánů a kůže

Obsah

Předmluva

1. Periferní nervový systém, systema nervorum periphericum

1.1. Míšní nervy, nervi spinales

1.1.1. Míšní nervy a jejich součásti

1.1.2. Rozdělení míšních nervů a jejich větve

1.1.3. Plexus cervicalis (C1-C4)

1.1.4. Plexus brachialis (C4-Th1)

1.1.5. Rami anteriores (ventrales) nervorum

1.1.6. Plexus lumbalis (Th12-L4)

1.1.7. Plexus sacralis (L4-L5, S1-S5)

1.1.8. Plexus coccygeus (S5-Co)

1.1.9. Vztah míchy a obratlů - vertebromedulární topografie

1.1.10. Segmentální inervace těla

1.2. Hlavové nervy, nervi craniales

1.3. Autonomní, vegetativní nervový systém, systema nervorum autonomicum, vegetativum

1.3.1. Organizace autonomního nervového systému

1.3.2. Pars sympathica

1.3.3. Pars parasympathica

1.3.4. Enterický systém

1.3.5. Paraganglia

2. Smyslové orgány, kůže

2.1. Zrakové ústrojí, organum visus

2.1.1. Vývoj oka

2.1.2. Oční koule, bulbus oculi

2.1.3. Optická média oka

2.1.4. Komorový systém oka a cirkulace komorové vody

2.1.5. Cévní zásobení a inervace oka

2.1.6. Přídatné orgány oka

2.2. Ústrojí statické a sluchové, organum vestibulocochleare

2.2.1. Zevní ucho, auris externa

2.2.2. Střední ucho, auris media

2.2.3. Vnitřní ucho, auris interna

2.3. Čichový orgán, organum olfactorium

2.4. Chuťový orgán, organum gustus

2.5. Kůže, integumentum commune

2.5.1. Typy kůže

2.5.2. Vývoj kůže

2.5.3. Kožní reliéf

2.5.4. Stavba kůže

2.5.5. Cévy a nervy kůže

2.5.6. Deriváty epidermis

2.5.7. Mléčná žláza, glandula mammae

 ZPĚT na detail knihy