Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Mozek a jeho duše

Čtvrté, rozšířené a přepracované vydání

Obsah

Předmluva ke čtvrtému vydání

Předmluva ke třetímu vydání

1. Stačí chvíli uvažovat

2. Jak vnímáme a jak poznáváme, co vnímáme?

3. Paměť

4. Řeč a jazyk

5. Hybnost neboli motorika

6. Pravý a levý mozek neboli lateralita

7. Vědomí a sebeuvědomování

8. Řídicí systémy čelních laloků

9. Citový mozek

10. Ženský a mužský mozek

11. Sociální mozek

12. Schizofrenie

13. Demence

Zkratky

Literatura

O autoroviZPĚT na detail knihy