Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Individuálně připravovaná léčiva pro pediatrii

Obsah

Předmluva

Poděkování

I. Doporučené postupy pro magistraliter přípravu pediatrických lékových

forem se systémovým účinkem v nemocničních lékárnách

1. Úvod

2. Pediatrická populace

2.1. Věkové skupiny, jejich specifika a vhodné lékové formy

2.2. Bezpečnost pomocných látek v pediatrii

3. Obecné zásady přípravy pediatrických lékových forem

3.1. Dokumentace v lékárně, označování IPLP, doba použitelnosti

3.2. Hygienické podmínky magistraliter přípravy

3.3. Perorální pevné lékové formy

3.4. Perorální tekuté lékové formy

3.5. Rektální lékové formy

Literatura

 

II. Receptář pediatrických přípravků FN Motol

4. Analeptika

4.1. Aminofylin

4.2. Kofein

5. Analgetika

5.1. Ibuprofen

5.2. Morfin

5.3. Paracetamol

5.4. Sacharosa

6. Antiinfektiva

6.1. Nitrofurantoin

6.2. Nystatin

6.3. Metronidazol

7. Kardiologika

7.1. Digoxin

7.2. Furosemid

7.3. Kaptopril

7.4. Kyselina acetylsalicylová

7.5. Propranolol

7.6. Sotalol

7.7. Ostatní kardiologika

8. Léčiva trávicího ústrojí

8.1. Domperidon

8.2. Omeprazol

9. Sedativa a premedikace

9.1. Atropin

9.2. Fenobarbital

9.3. Chloralhydrát

9.4. Midazolam

10. Suplementace iontů, vitaminů a acidobazická rovnováha

10.1. Draslík

10.2. Fosfáty

10.3. Sodík

10.4. Vápník

10.5. Zinek

10.6. Iontové směsi

10.7. Kyselina listová

10.8. Pyridoxin

10.9. Sholův roztok

11. Inhalanda - cystická fibróza

11.1. Amilorid

11.2. Roztoky chloridu sodného

Literatura

Použité zkratky

Přílohy

Abstract

RejstříkZPĚT na detail knihy