Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Trendy soudobé oftalmologie. Svazek 9

Obsah

Využití Malyuginova prstence ve vitreoretinální chirurgii (Jan Němčanský, Dalibor Cholevík)

Desatero rad pro výběr vhodného OCT přístroje (Pavel Němec)

Funkční magnetická rezonance v oftalmologii (Ján Lešták)

Elektronické sítnicové protézy (Hana Langrová, Vera Kratochvílová)

Neuritida optiku - současné názory na diagnostiku a léčbu (Naďa Jirásková, Pavel Rozsíval, Radomír Taláb)

Novinky v chirurgii glaukomu (Ivana Liehneová)

Femtosekundové lasery v oftalmologii (Jiří Pašta)

Operace čočky femtosekundovým laserem (Pavel Rozsíval)

Pokroky v léčbě syndromu suchého oka (Hana Langrová, Vera Kratochvílová)

Mikroincizní chirurgie zadního segmentu oka (Libor Hejsek, Jaroslava Dusová, Pavel Rozsíval)

Alergická onemocnění oka (Alena Feuermannová)

Seznam zkratek

Obrazová přílohaZPĚT na detail knihy