Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Traumatologie pohybového aparátu, pánve, páteře a paklouby

Obsah

ÚVOD

Historický vývoj léčení zlomenin (O. Čech, Alfred M. Debrunner)

Ortopedie, traumatologie, chirurgie a současná koncepce péče o traumata pohybového aparátu (M. Krbec, O. Čech)

OBECNÁ ČÁST

1. HOJENÍ ZLOMENIN

1.1. Hojení zlomenin: vývoj našeho poznání (S. M. Perren)

1.2. Hojení zlomenin: kostní hojení jako výsledek fascinující kaskády fyzikálních a biologických interakcí - pokus o integraci pozorování z 30letého výzkumu AO v Davosu (S. M. Perren)

1.3. Zamykací dlahy: přehled současných názorů na techniku použití a indikace (S. B. Hunt, R. E. Buckley)

1.4. Stabilizace osteoporotických zlomenin horní končetiny pomocí úhlově stabilní zamykací dlahy (LCP): přehled současných přístupů (V. Neuhaus, J. D. King, J. B. Jupiter)

SPECIÁLNÍ ČÁST

2. RAMENNÍ PLETENEC A DIAFÝZA HUMERU

2.1. Zlomeniny lopatky (N. P. Südkamp, N. Jaeger, L. Bornebusch, D. Maier, K. Izadpanah)

2.2. Zlomeniny klíční kosti: Existuje standardní léčba? (E. J. Hübner, O. Hausschild, N. P. Südkamp, P. C. Strohm)

2.3. Funkční výsledky osteosyntézy zlomenin střední části klíční kosti nitrodřeňovým

elastickým stabilním titanovým hřebem (ESIN) (K. F. Braun, S. Siebenlist, G. H. Sandmann, F. Martetschläger, T. Kraus, C. Schrödl, C. Kirchhoff, M. Neumaier)

2.4. Anatomicky preformovaná dlaha (LCP) pro opožděné hojení zlomeniny střední třetiny klíční kosti: kazuistika a přehled literatury (S. Siebenlist, G. Sandmann, C. Kirchhoff, P. Biberthaler, M. Neumaier)

2.5. Komplexní zranění ramenního kloubu: plovoucí rameno (W. Köstler, P. C. Strohm, O. Hauschild, N. P. Südkamp)

2.6. Léčba zlomenin proximálního humeru: přehled současných přístupů s ohledem na základní principy (D. Maier, M. Jäger, P. C. Strohm, N. P. Südkamp)

2.7. Zamykací dlahy u zlomenin proximálního humeru (P. C. Strohm, P. Helwig, G. Konrad, N. P. Südkamp)

2.8. Dlouhodobé výsledky hřebování extraartikulárních zlomenin proximálního humeru (M. Kloub, K. Holub, P. Kopačka, V. Džupa)

2.9. Reverzní náhrada v traumatologické indikaci (V. Frič, T. Lena)

2.10. Periprotetické zlomeniny humeru po aloplastice ramenního a loketního kloubu (S. Greiner, V. Stein, M. Scheibel)

2.11. Zlomeniny diafýzy humeru: souborný referát (G. Gradl, J. B. Jupiter)

3. DISTÁLNÍ HUMERUS, LOKET, PROXIMÁLNÍ PŘEDLOKTÍ

3.1. Léčba zlomenin distálního humeru (A. M. Ilyas, J. B. Jupiter)

3.2. Náhrada hlavice radia (M. T. Kleiner, A. M. Ilyas, J. B. Jupiter)

3.3. Endoprotéza hlavice radia po zlomenině hlavice a krčku radia: přehled literatury a kvalita důkazů (J. Zwingmann, G. Bode, T. Hammer, N. P. Südkamp, P. C. Strohm)

3.4. Monteggiova zlomenina u dospělých (H. C. Fayaz, J. B. Jupiter)

4. DIAFÝZA PŘEDLOKTÍ, DISTÁLNÍ RADIUS

4.1. Léčba zlomenin předloktí (N. R. Macintyre, A. M. Ilyas, J. B. Jupiter)

4.2. Současný stav v oblasti léčby zlomenin distálního radia (E. K. Shin, J. B. Jupiter)

4.3. Důkazy podložené pooperační léčení zlomenin distálního radia po osteosyntéze úhlově stabilní dlahou (S. M. Klein, L. Prantl, M. Koller, J. Vykoukal, J. H. Dolderer, S. Graf, M. Nerlich, M. Loibl, S. Geis)

5. ZÁPĚSTÍ, RUKA

5.1. Karpální poranění: zlomeniny, vazy, dislokace (V. Neuhaus, J. B. Jupiter)

6. PÁNEV A ACETABULUM

6.1. Zlomeniny pánve a acetabula (V. Džupa)

6.2. Konzervativní léčení zlomenin obou pilířů acetabula: Funguje princip sekundární kongruence? (A. Gänsslen, F. Hildebrand, C. Krettek)

6.3. Léčení extrémně hemodynamicky nestabilních pacientů se zlomeninou pánevního kruhu (A. Gänsslen, F. Hildebrand, T. Pohlemann)

6.4. Je nutné fixovat fragilní zlomeniny pánve? (P. M. Rommens, S.-O. Dietz, C. Ossendorf, P. Pairon, D. Wagner, A. Hofmann)

6.5. Zlomeniny pánevního kruhu a acetabula operované přístupem podle Stoppy (S. Taller, J. Šrám, R. Lukáš, M. Křivohlávek)

6.6. Osteosyntéza zlomeniny acetabula: nová metoda předoperační modelace Omega dlahy (S. Taller, J. Šrám, R. Lukáš, L. Endrych, V. Džupa)

7. KRČEK FEMURU

7.1. Zlomeniny krčku femuru (T. Lein, P. Bula, J. Jeffries, K. Engler, F. Bonnaire)

7.2. Aloplastika u intrakapsulárních zlomenin krčku femuru (J. Skála-Rosenbaum, O. Čech, V. Džupa, M. Krbec, P. Douša)

8. TROCHANTERICKÉ ZLOMENINY FEMURU

8.1. Trochanterické zlomeniny femuru (P. Douša, O. Čech, M. Weissinger, V. Džupa)

8.2 Hřebování inter- a subtrochanterických zlomenin (P. Douša, O. Čech, J. Skála-Rosenbaum)

9. DIAFÝZA FEMURU, DISTÁLNÍ FEMUR

9.1. Zlomeniny diafýzy femuru u dospělých: možnosti a sporné otázky léčby (A. Gänsslen, T. Gösling, F. Hildebrand, H. C. Pape, H. J. Oestern)

9.2. Léčení zlomenin diafýzy femuru (M. V. Neumann, N. P. Südkamp, P. C. Strohm)

9.3. Ipsilaterální zlomeniny proximálního konce a diafýzy femuru (P. Douša)

9.4. Současný pohled na zlomeniny dolního konce stehenní kosti (B.-C. Link, R. Babst)

9.5. Periprotetické zlomeniny v oblasti kolenního kloubu: nové terapeutické algoritmy z hlediska osteosyntézy a revizní artroplastiky (S. Märdian, F. Wichlas, K.-D. Schaser, G. Matziolis, B. Füchtmeier, C. Perka, P. Schwabe)

10. PATELA, PROXIMÁLNÍ TIBIE

10.1. Zlomeniny pately: přehled klasifikací, vývoj a hodnocení léčby (M. V. Neumann, P. Niemeyer, N. P. Südkamp, P. C. Strohm)

10.2. Zlomeniny plata tibie (Ch. Thomas, A. Athanasiov, M. Wullschleger, M. Schütz)

10.3. Rozšíření indikací nitrodřeňového hřebování při použití tibiálního hřebu Expert (S. Kuhn, M. Hansen, P. M. Rommens)

11. DIAFÝZA BÉRCE, PILON TIBIE

11.1. Zlomeniny diafýzy tibie: možnosti ošetření a léčby, přehled literatury (G. Bode, P. C. Strohm, N. P. Südkamp, T. O. Hammer)

11.2. Otevřené zlomeniny tibie (P. J. Sharr, R. E. Buckley)

11.3. Zachování dolní končetiny: indikace a volba replantace, revaskularizace nebo amputace (S. Märdian, K. D. Schaser, F. Wichlas, C. Jakobs, B. Kraphol, P. Schwabe)

11.4. Zlomeniny distální tibie a pilonu (E. J. Hübner, N. Iblher, D.-C. Kubosch, N. P. Südkamp, P. C. Strohm)

12. HLEZNO

12.1. Zlomeniny hlezna: přehled současných přístupů (M. H. Arastu, R. Demcoe, M. E. Buckley)

13. NOHA

13.1. Podklady pro optimální léčení dislokovaných intraartikulárních zlomenin patní kosti (R. E. Buckley)

13.2. Zlomeniny patní kosti: současná koncepce léčení (S. Rammelt, H. Zwipp)

13.3. Zlomeniny talu: současný pohled z hlediska diagnostiky, léčby a výsledků (J. M. Lamothe, R. E. Buckley)

13.4. Chirurgická léčba zlomenin talu: střednědobé funkční a rentgenové výsledky (L. Kopp, P. Obruba, J. Riegl, P. Meluzinová, K. Edelmann)

13.5. Tarzometatarzální kloubní komplex a jeho poranění (M. H. Arastu, R. E. Buckley)

14. LÉČBA PORANĚNÍ PÁTEŘE

14.1. Poranění krční páteře (J. Štulík)

14.2. Poranění thorakolumbální páteře (M. Krbec)

14.3. Možnosti léčby osteoporotických zlomenin thorakolumbální páteře (Z. Klézl)

15. PAKLOUBY DLOUH ÝCH KOSTÍ A JEJICH ŘEŠENÍ

15.1. Historie léčby pakloubů (O. Čech)

15.2. Plastická a rekonstrukční chirurgie jako interdisciplinární partner při léčbě defektů a infektů v oblasti bérce (A. Nejedlý, V. Džupa)

Seznam zkratek

RejstříkZPĚT na detail knihy