Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Medicína katastrof

Obsah

Předmluva (J. Šeblová)

1. Typologie a teorie krizových situací (Š. Kavan)

2. Ochrana obyvatelstva (L. Vavrová, T. Holec, R. Mildorf)

3. Integrovaný záchranný systém (R. Šín)

4. Krizová připravenost a krizové řízení (J. Halaška)

5. Krizová připravenost ve zdravotnictví (R. Šín)

6. Činnost zdravotnického operačního střediska při mimořádné události (O. Franěk)

7. Činnost zdravotnické složky v místě hromadného postižení osob (J. Vidunová)

8. Chemická ohrožení (Z. Hon, V. Pitschmann)

9. Biologická ohrožení (J. Vidunová)

10. Radiační a nukleární ohrožení (J. Sabol, R. Šín)

11. Urgentní péče v polních podmínkách (R. Matoušek, M. Plodr, D. Jun, V. Šepsová)

12. Soudně lékařské aspekty hromadného postižení osob (M. Sokol)

13. Základní aspekty terorismu (Z. Hon, V. Pitschmann)

14. Psychologické aspekty mimořádných událostí (D. R. Ralbovská)

15. Mezinárodní humanitární právo (M. Jukl)

16. Přehled pojmů v krizovém řízení a medicíně katastrof (R. Šín)

Zkratky

RejstříkZPĚT na detail knihy