Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Informovaný souhlas

Etické, právní, psychologické a klinické aspekty

Obsah

ÚVOD

Předmluva rektora Univerzity Karlovy (T. Zima)

Předmluva děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (A. Šedo)

Předmluva prezidenta České lékařské komory (M. Kubek)

Předmluva předsedkyně Etické komise České lékařské komory (H. Stehlíková)

Úvod editorů (R. Ptáček, P. Bartůněk, J. Mach)

 

OBECNÉ KAPITOLY

Informovaný souhlas: proč, jak a co dál? (H. Haškovcová)

Historie informovaného souhlasu v medicíně (M. Munzarová)

O člověčím významu informovaného souhlasu (J. Žaloudík)

Informovaný souhlas - právní aspekty (J. Mach)

Psychologické aspekty informovaného souhlasu: informovaný souhlas - informovaný pacient (R. Ptáček)

Informovaný souhlas v lidskoprávním kontextu (J. Zapletalová Koláčková)

 

OBOROVÉ KAPITOLY

Jak přínosné by bylo zrušení vedoucí úlohy některých informovaných souhlasů (J. Beneš)

Specifika informovaného souhlasu v psychologii a psychoterapii (T. A. Brečka, M. Vňuková)

Specifika informovaného souhlasu v primární péči (S. Býma)

Specifika informovaného souhlasu v intenzivní medicíně a v intenzivní péči (J. Drábková)

Specifika informovaného souhlasu v adiktologii (H. Fidesová)

Specifika informovaného souhlasu v plastické chirurgii (J. Měšťák)

Specifika informovaného souhlasu v pediatrii (I. Novák, J. Eisenreich)

Specifika informovaného souhlasu v chirurgii (P. Pafko)

Specifika informovaného souhlasu v gynekologii a porodnictví (A. Pařízek)

Specifika informovaného souhlasu v algeziologii (R. Rokyta, J. Fricová)

Specifika informovaného souhlasu v oblasti metabolismu a výživy (L. Sobotka)

Specifika informovaného souhlasu v ošetřovatelství (D. Svobodová)

Specifika informovaného souhlasu v akutní péči v terénu (J. Šeblová)

Specifika informovaného souhlasu v diabetologii (J. Škrha)

Specifika informovaného souhlasu ve stomatologii (R. Šmucler)

Specifika informovaného souhlasu v urologii (L. Zámečník, T. Hanuš)

Specifika informovaného souhlasu v neonatologii (B. Zlatohlávková)

 

 

SPECIÁLNÍ TÉMATA

Senior a informovaný souhlas (L. Čeledová, R. Čevela, H. Ptáčková, R. Ptáček)

Informovaný souhlas u osob se smyslovým postižením (L. Čeledová, R. Čevela, H. Ptáčková, Radek Ptáček)

Informovaný souhlas v medicíně. Mýtus, pohádka, nebo pouhý právní požadavek? (D. Černý, A. Doležal, T. Doležal)

Sdělování informací v posudkové medicíně sociálního zabezpečení (R. Čevela, L. Čeledová)

Informovaný souhlas ve vědě a výzkumu: nová role v lidské genetice (P. Hamet)

Etické kodexy - tradice a současnost (H. Haškovcová)

Informovaný souhlas z pohledu pacienta (H. Haškovcová)

Informovaný souhlas a nocebo efekt; patofyziologie a klinika (R. Honzák)

Informovaný souhlas v paliativní péči (A. Houska, M, Loučka)

Interkulturní aspekty informovaného souhlasu (J. Mareš)

Informovaný souhlas v klinické etice. Dynamické podoby informovaného souhlasu (J. Matějek)

Informovaný souhlas s genetickým testováním (V. Pačes)

Informovaný souhlas dětí - od lidskoprávních kontextů k praktické realizaci (T. Pemová, R. Ptáček)

Od informovaného souhlasu ke sdílenému rozhodování (H. Ptáčková, M. Vňuková, R. Ptáček)

 

PRÁVNÍ TÉMATA

Informovaný souhlas u nezletilých (J. Mach)

Informovaný nesouhlas (J. Mach)

Informovaný souhlas u pacientů s psychiatrickým onemocněním (D. Mlynářová)

Informovaný souhlas v podmínkách zdravotnické záchranné služby (D. Mlynářová)

Informovaný souhlas u geriatrických pacientů (D. Záleská)

Rejstřík

Souhrn

SummaryZPĚT na detail knihy