Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Urgentní medicína

Edice Lékařské repetitorium

Obsah

Analgosedace

Anestezie celková a regionální

Bezvědomí nejasné etiologie

Bioterorismus

Bolest

CBRNE

Difficult airway

Doping

Doping u sportovců

Embolie vzduchová/plynová

Hypertermie

Hypotermie

Interakce léků v anesteziologii

Krize environmentální akutní

Medicína perioperační

Medicína resuscitační

Mikroaspirace

Minitracheostomie

Mors in tabula

Nedostatečnost dechová akutní

Oběšení

Panika

Péče intenzivní komfortní

Péče intenzivní následná

Pokousání člověkem

Pomoc první

Poranění airbagem

Poranění teplem

Rave

Resuscitace kardiopulmonální

Riziko anestezie

Rozvrat metabolický kritický

Řetěz přežití

Řetěz záchranný

Sedace při vědomí

Smrt

Smrt mozku

Smrt náhlá

Souhlas informovaný

Syndrom akutní dechové tísně

Syndrom akutní svalové paralýzy

Syndrom centrální anticholinergní

Syndrom deeferentační

Syndrom dysekvilibrační

Syndrom Hoigného

Syndrom kompartmentový akutní

Syndrom kompartmentový břišní

Syndrom konvergence

Syndrom křečových stavů

Syndrom křehkého pacienta

Syndrom modré masky

Syndrom multiorgánové dysfunkce a multiorgánového selhání

Syndrom neuroleptický maligní

Syndrom papírového sáčku

Syndrom perzistentní/permanentní vegetativní

Syndrom pooperační nauzey a zvracení

Syndrom poranění tlakovou vlnou

Syndrom poresuscitační

Syndrom stockholmský

Syndrom systémové zánětlivé reakce

Syndrom TRALI

Syndrom TURP při transuretrální resekci prostaty

Syndrom z objemového přetížení tekutinami

Syndrom z vdechnutí a zatečení

Syndrom ze stlačení a zhmoždění

Syndrom ze zaklínění a z vynucené polohy

Systémy port-katétr

Systémy skórování

Tonutí

Toxikomanie - kritické stavy

Trauma inhalační

Trauma transportní

Trojí inzult - komplexní model

Ventilace plic umělá

Ventilace plic umělá domácí

Vyšetření předanestetické

Zástava krevního oběhu náhlá

Ztráta krevní velkáZPĚT na detail knihy