Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Lymfologie

Teoretické základy a klinická praxe

Obsah

Autorský kolektiv

 

Předmluva

 

1. Historie objevu lymfatického systému

1.1. Stručný přehled objevů lymfy

1.2. Výzkum fyziologické tvorby lymfy

1.3. Nástřikové metody

1.4. Historie elefantiázy

1.5. Světová lymfologická společnost

1.6. Evropská lymfologická společnost

1.7. Zrod a vývoj České lymfologické společnosti

1.8. Vznik manuální lymfodrenáže

1.9. Lymfatický systém a molekulární biologie

1.10. Lymfatický systém a Nobelova cena

 

2. Morfologicko-fyziologické podklady lymfatického systému

2.1. Lymfatická tkáň

2.2. Základní funkce lymfatického systému

2.3. Systém lymfatických cév a uzlin, vasa lymphatica et nodi lymphatici

2.4. Lymfatické uzliny, nodi lymphatici

2.5. Obecné uspořádání lymfatických cév tkání a orgánů

2.6. Lymfangiogeneze, imunohistochemické molekulární markery a růstové faktory endotelu lymfatických cév

 

3. Anatomie lymfatického systému

3.1. Hlavní mízní kmeny

3.2. Mízní cévy a uzliny jednotlivých oblastí těla

 

4. Proximální končetina

4.1. Regionální uzliny horní končetiny

4.2. Mízní cévy horní končetiny

4.3. Laterální skupina kolektorů - radiální skupina

4.4. Dlaň

4.5. Tricipitální svazek

4.6. Prsty

4.7. Lateralizace

4.8. Hluboký lymfatický systém horní končetiny

4.9. Axila a parasternální krajina

 

5. Hrudník

5.1. Lymfatická drenáž mléčné žlázy a prsu

5.2. Lymfatický systém hrudníku

 

6. Lymfatické cévy a uzliny břišní dutiny a pánve

6.1. Uzliny retroperitoneálního prostoru břicha

6.2. Uzliny a lymfatické cévy malé pánve

6.3. Lymfatická drenáž žaludku

6.4. Lymfatické uzliny pankreatu, sleziny a duodena

6.5. Lymfatické cévy a uzliny jater a žlučníku

6.6. Lymfatické cévy a uzliny tenkého střeva, nodi lymphatici mesenterici

6.7. Lymfatické cévy a uzliny tlustého střeva a appendix vermiformis, nodi lymphatici mesocolici

6.8. Rektum

6.9. Omentum majus

6.10. Lymfatický systém močového ústrojí

6.11. Pánev, lymfatický systém pohlavních orgánů ženy

6.12. Lymfatický systém mužských pohlavních orgánů

 

7. Distální končetina, trup, záda

7.1. Lymfatický systém distální končetiny

7.2. Lymfatický systém trupu a zad

 

8. Nádory a malformace lymfatického systému

8.1. Nádory

8.2. Malformace

 

9. Lymfedém

9.1. Nízkoproteinový edém

9.2. Vysokoproteinový edém

9.3. Definice lymfedému

9.4. Klasifikace lymfedému

9.5. Lymfatické uzliny a lymfostáza

9.6. Kůže a lymfostáza

9.7. Svaly, klouby a lymfostáza

9.8. Krevní cévy a lymfostáza

9.9. Dermatolymphangioadenitis a progrese lymfedému

9.10. Maligní lymfedém

9.11. Xantomy a lymfedém

9.12. Diagnostika lymfedému

9.13. Krajiny s častými sekundárními lymfedémy

9.14. Nekončetinové lymfedémy

9.15. Lymfedémy vzniklé z různých patologických příčin

9.16. Psychosociální dopad lymfedému

9.17. Lymfologický dotazník

 

10. Chylózní reflux

10.1. Chylothorax

10.2. Kongenitální chylothorax

10.3. Chyloperitoneum

10.4. Chylurie

10.5. Parazitární forma lymfedému - filarióza a chylurie

10.6. Vývoj chylózního refluxu

10.7. Klasický operační přístup dle Servelleho

10.8. Exsudativní enteropatie a reflux, plastická bronchitida

10.9. Chylózní reflux a dolní končetiny

10.10. Chylometroragie a chylokolporea

10.11. Lymfokolporea

10.12. Terapie chylózních efúzí u novorozenců

 

11. Filariózní lymfedém

11.1. Historie

11.2. Etiologie a patogeneze

11.3. Průběh nákazy a zrání filarie

11.4. Průběh nemoci

11.5. Faciální elefantiáza

11.6. Chikungunya fever

11.7. Podokonióza

 

12. Lymfedém a lymfologická péče

 

13. Terapie lymfedému

13.1. Konzervativní léčba

13.2. Genová léčba

 

14. Lymfoscintigrafie (Hana Křížová)

14.1. Radiofarmaka

14.2. Epifasciální lymfoscintigrafie

14.3. Lymfoscintigrafie dolních končetin

14.4. Lymfoscintigrafie horních končetin

14.5. Lymfoscintigrafie hrudní stěny

14.6. Senzitivita a specificita lymfoscintigrafie

14.7. Indikace pro lymfoscintigrafii

 

15. Erysipel jako komplikace lymfedému

 

16. Lipedém

16.1. Tuk a tuková tkáň

16.2. Charakteristika lipedémů

16.3. Morfologicko-funkční podklad lipedémů

16.4. Diagnostika

16.5. Diferenciální diagnostika

16.6. Terapie

 

17. Flebedém

17.1. Varixy, varikózní komplex

17.2. Úloha lymfatických cév

17.3. Posttromboflebitický syndrom

17.4. Kompartment syndrom

17.5. Ulcus cruris venosum

17.6. Topografie lymfatik ve venózních vředech

17.7. Flebolymfedém a komplexní dekongestivní terapie

 

18. Whippleova nemoc a lymfatický systém

 

19. Lymfatická drenáž ran a jizev

19.1. Primární hojení ran

19.2. Sekundární hojení ran

19.3. Proces angiogeneze v proliferační fázi hojení

19.4. Morfologické aspekty lymfatické drenáže hojících se ran

19.5. Průtok lymfatickou cévou a jizva

19.6. Lymfedém, rány a vředy

 

20. Palpace lymfatických uzlin

20.1. Lymfatické uzliny za fyziologických okolností

20.2. Nádory a lymfadenopatie

 

21. Lymfatické dysplazie - malformace, syndromy

21.1. Dysplazie

21.2. Syndromy

 

22. Fyzikální terapie lymfedému

22.1. Intermitentní pneumatická přístrojová presoterapie

22.2. Doplňující léčebné metody

 

23. Farmakologie lymfedému

 

24. Chirurgická léčba lymfedému

24.1. Thompsonova operace

24.2. Liposukce a lymfedém

24.3. Kauzální výkony

24.4. Plastickochirurgické rekonstrukční výkony, autotransplantace, přenos štěpů

24.5. Injekční techniky

24.6. Zvláštní případy chirurgické léčby poruch lymfatické cirkulace

24.7. Mammoplastiky u parciálních resekcí prsu

24.8. Excize kožních nádorů - melanom

 

25. Technika manuální lymfodrenáže

25.1. Směr provádění lymfodrenáže

25.2. Základní pravidla posloupnosti vyprazdňování

25.3. Používané hmaty

25.4. Dýchání

25.5. Postup a edukace

25.6. Indikace manuální lymfodrenáže

25.7. Kontraindikace manuální lymfodrenáže

25.8. Lymfodrenáž a diseminace nádoru

25.9. Jak dlouho lymfodrenáž provádět?

25.10. Manuální lymfodrenáž a vrcholový sport

25.11. Manuální lymfodrenáž a diuréza

25.12. Manuální lymfodrenáž u dětí

25.13. Lymfodrenáž jednotlivých krajin

25.14. Masážní tlaky

 

Souhrn / Summary

Literatura

Zkratky

RejstříkZPĚT na detail knihy