Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Lékařská první pomoc

Obsah

1. Organizace přednemocniční neodkladné péče v České republice (Ondřej Franěk)

1.1. Systémové ukotvení zdravotnické záchranné služby

1.2. Tísňové volání a funkce zdravotnického operačního střediska

1.3. Telefonicky asistovaná první pomoc

1.4. Systém First responder

1.5. První pomoc a právo

 

2. Kardiopulmonální resuscitace dospělého (Robin Šín)

2.1. Základní kardiopulmonální resuscitace

2.2. Rozšířená kardiopulmonální resuscitace

 

3. Akutní stavy ve vnitřním lékařství (Lukáš Handl)

3.1. Diferenciální diagnostika nejzávažnějších symptomů

3.2. Akutní koronární syndromy

3.3. Akutní srdeční selhání

3.4. Akutní plicní embolie

3.5. Závažné poruchy srdečního rytmu

3.6. Hypertenzní krize

3.7. Exacerbace chronického onemocnění plic

3.8. Závažná akutní alergická reakce (anafylaxe) a anafylaktický šok

3.9. Akutní stavy v diabetologii

 

4. Vybrané akutní neurologické stavy (Jana Šeblová)

4.1. Poruchy vědomí

4.2. Krátkodobé poruchy vědomí - kolapsy a synkopy

4.3. Křečové stavy

4.4. Akutní cévní mozkové příhody

 

5. Akutní intoxikace (Robin Šín)

5.1. Obecný úvod do problematiky

5.2. Lékové intoxikace

5.3. Otrava chemickými látkami a průmyslovými přípravky

5.4. Zasažení bojovými chemickými látkami

 

6. Šok (Jozef Klučka)

6.1. Obecné informace o šoku

6.2. Hypovolemický šok

6.3. Distribuční šok

6.4. Kardiogenní šok

6.5. Obstrukční šok

6.6. Závěr

 

7. Traumatologie (David Šmíd, Radek Tupý)

7.1. Úvod

7.2. Vyšetření pacienta s traumatem

7.3. Poranění měkkých tkání

7.4. Poranění hlavy

7.5. Poranění krku

7.6. Poranění páteře a míchy

7.7. Poranění hrudníku

7.8. Poranění břicha

7.9. Zlomeniny pánve

7.10. Poranění končetin

 

8. Urgentní péče v polních podmínkách (Michal Plodr)

8.1. Specifika poskytování zdravotnické péče v polních podmínkách

8.2. Struktura zdravotnického zabezpečení v polních podmínkách

8.3. Historie TCCC

8.4. Principy TCCC

8.5. Základní cíle konceptu TCCC

8.6. Fáze TCCC

 

9. Poškození organismu fyzikálními vlivy (Jana Kubalová, Robin Šín)

9.1. Akcidentální (náhodná) hypotermie

9.2. Omrzliny

9.3. Hypertermie

9.4. Popáleniny

 

10. Akutní stavy v gynekologii a porodnictví (Petr Štourač)

10.1. Úvod

10.2. Fyziologický porod

10.3. Patologické stavy v souvislosti s těhotenstvím a během těhotenství

10.4. Akutní gynekologické příhody

10.5. Kardiopulmonální resuscitace v těhotenství

 

11. Akutní stavy u dětí (Roman Štoudek)

11.1. Úvod

11.2. Akutní stavy dušnosti

11.3. Akutní stavy spojené s poruchou vědomí a křečemi

11.4. Intoxikace

11.5. Invazivní meningokoková infekce

11.6. Zvláštnosti kardiopulmonální resuscitace u dětí

11.7. Týrané dítě

 

12. Akutní stavy v psychiatrii (Jiří Podlipný)

12.1. Co je pro psychiatra důležité při komunikaci se zdravotníkem předávajícím pacienta

12.2. Stavy kvalitativního narušení vědomí

12.3. Stavy akutního psychomotorického neklidu

12.4. Stavy provázené vystupňovaným úzkostným prožíváním

12.5. Stavy provázené bludnou produkcí

12.6. Sebevražedná krize

12.7. Stavy se snížením psychomotorické aktivity

12.8. Specifika akutní psychiatrické péče v gerontopsychiatrii

12.9. Specifika akutní psychiatrické péče o dětské pacienty

 

13. Farmakoterapie akutních stavů (Robin Šín)

13.1. Cesty podání léčivého přípravku

13.2. Nežádoucí účinky léčivých přípravků

13.3. Specifika farmakoterapie určitých skupin pacientů

13.4. Speciální farmakologie

 

14. Hromadné postižení osob (Jana Vidunová)

14.1. Mimořádná událost s hromadným postižením osob

14.2. Příprava na mimořádné události s hromadným postižením osob

14.3. Informace z místa události

14.4. Přehled činností na místě mimořádné události

 

15. Integrovaný záchranný systém (Robin Šín)

15.1. Účel systému

15.2. Základní složky

15.3. Ostatní složky

15.4. Společný zásah složek

 

16. Praktické dovednosti (Jana Vidunová)

16.1. Zástava masivního krvácení

16.2. Fixace krční páteře

16.3. Vypuzovací manévry

16.4. Nosní vzduchovod a jeho zavedení

16.5. Ústní vzduchovod a jeho zavedení

16.6. Laryngeální maska a její zavedení

16.7. Orotracheální intubace

16.8. Koniopunkce, koniotomie

16.9. Punkce pleurální dutiny

16.10.Thorakostomie

16.11. Základy umělé plicní ventilace

16.12. Zajištění periferního intravenózního přístupu

16.13. Zajištění intraoseálního přístupu do cévního řečiště

16.14. Nazální aplikace léků

16.15. Monitorace a záznam křivky EKG

16.16. Defibrilace

16.17. Elektrická kardioverze

16.18. Zevní kardiostimulace

 

17. Mýty o první pomoci a zdravotnické záchranné službě (Ondřej Franěk)

 

Zkratky

RejstříkZPĚT na detail knihy