Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Základy anatomie. 4a. Centrální nervový systém

Druhé, přepracované a rozšířené vydání

Obsah

 

Předmluva

10.        Anatomie centrálního nervového systému (Rastislav Druga, Miloš Grim)

10.1.        Obecná anatomie nervového systému (Rastislav Druga, Miloš Grim)

10.2.        Mícha, medulla spinalis (Rastislav Druga, Miloš Grim)

10.3.        Mozkový kmen, truncus encephalicus (Rastislav Druga)

10.4.        Mozeček, cerebellum (Rastislav Druga)

10.5.        Mezimozek, diencephalon (Rastislav Druga)

10.6.        Koncový mozek, telencephalon (Rastislav Druga)

10.7.        Komorový systém a cirkulace likvoru (Rastislav Druga)

10.8.        Obaly centrálního nervstva, meninges (Rastislav Druga)

10.9.        Cévní zásobení centrálního nervstva (Rastislav Druga)

10.10.        Molekulárněbiologické mechanismy vývoje nervového systému (Miloš Grim, Rastislav Druga)

10.11.        Přehled drah centrálního nervového systému (Rastislav Druga)

Zkratky

Literatura

RejstříkZPĚT na detail knihy