Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Propedeutika

Vnitřní lékařství, svazek I

Obsah

Předmluva

A. Část obecná

1. Několik poznámek z historie vnitřního lékařství (Václav Jirásek)

2. Zdraví a nemoc (Pavel Klener)

3. Komunikace lékař-pacient (Radkin Honzák)

4. Nejčastější projevy nemoci (Pavel Klener)

5. Anamnéza (Zdeněk Mareček)

6. Metody fyzikálního vyšetření (Pavel Klener)

7. Vyšetření arteriálního a žilního pulsu (Jaromír Hradec)

8. Vyšetření krevního tlaku (Jaromír Hradec)

9. Celkové posouzení stavu pacienta (Petr Cieslar)

10. Somatické vyšetření

11. Základní pomocná vyšetření

12. Zobrazovací metody (Jiří Chmel)

13. Endoskopické metody (Václav Jirásek)

14. Biochemická vyšetření (Tomáš Zima)

15. Základní hematologická vyšetření (Jan Haber)

16. Předtransfúzní vyšetření (Jan Haber)

17. Základní imunologická vyšetření (Terezie Fučíková)

18. Molekulárně biologické metody (Josef Janda, Alena Slavíčková)

19. Mikrobiologická vyšetření (Jiří Beneš)

20. Bioptické a cytologické vyšetření (Václav Jirásek)

21. Stanovení diagnózy (Pavel Klener)

22. Terapie vnitřních chorob (Pavel Klener)

23. Prognóza vnitřních chorob (Václav Jirásek)

24. Zdravotnická dokumentace (Romana Ryšavá)

25. Právní odpovědnost lékaře (Daniela Bruthansová)

 

B. Část speciální

26. Vyšetření v kardiologii (Jaromír Hradec)

27. Vyšetření v angiologii (Jiří Spáčil)

28. Vyšetření v pneumologii (Jiří Homolka, Jiří Chmel)

29. Vyšetření v gastroenterologii (Václav Jirásek)

30. Vyšetření v hepatologii (Marie Brodanová)

31. Vyšetření žlučníku, žlučových cest a pankreatu (Marie Brodanová)

32. Vyšetření v nefrologii (Jiří Žabka)

33. Vyšetření u chorob pohybového ústrojí (Karel Pavelka)

34. Vyšetření v hematologii a onkologii (Jan Haber, Pavel Klener, Marek Trněný)

35. Vyšetření v endokrinologii (Michal Kršek)

Doporučená literatura

Seznam zkratekZPĚT na detail knihy