Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Všeobecné praktické lékařství

Autoři

Hlavní autoři a pořadatelé

MUDr. Bohumil Seifert

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Ústav všeobecného lékařství

MUDr. Václav Beneš

Poliklinika na Národní, Praha

 

Spoluautoři

MUDr. Ivan Albrecht, CSc.

Soukromá ordinace praktického lékaře a kardiologa, Praha

MUDr. Jan Boháč

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, katedra posudkového lékařství

Miloslava Brynychová

Soukromá ordinace praktického lékaře, Praha

doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Ústav sociálního lékařství, oddělení praktického a rodinného lékařství

MUDr. Rudolf Červený

Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Plzeň, Ústav sociálního lékařství

Mgr. Adam Doležal

Sdružení praktických lékařů České republiky, Praha

JUDr. Tomáš Doležal

Akademie věd České republiky, Praha, Ústav státu a práva

MUDr. Zdeněk Hamouz

Soukromá ordinace praktického lékaře, Chomutov

MUDr. Otto Herber

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Ústav všeobecného lékařství

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Ústav všeobecného lékařství; Institut klinické a experimentální medicíny, Praha; Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, katedra psychiatrie

MUDr. Ludvík Koudelka

Soukromá ordinace praktického lékaře, Přerov

MUDr. Jiří Krombholz

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Ústav všeobecného lékařství

Hana Křivková

Soukromá ordinace praktického lékaře, Praha

MUDr. Jaroslava Laňková

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Ústav všeobecného lékařství

Mgr. Vlasta Mazánková

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, Praha

Bc. Blanka Misconiová

Národní centrum domácí péče České republiky, Praha

MUDr. Cyril Mucha

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Ústav všeobecného lékařství

JUDr. Jitka Stolínová

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, Škola veřejného zdravotnictví

MUDr. Mgr. Petr Struk

Institut mikroelektronických aplikací, s. r. o., Středisko zdravotnické telematiky, Praha; Výbor pro lidská práva a biomedicínu Úřadu vlády ČR

MUDr. Věra Ševčíková

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Ústav všeobecného lékařství

doc. MUDr. Jiří Šimek

Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, Ústav pro lékařskou etiku a ošetřovatelství

MUDr. Alena Šteflová

Kancelář WHO, Praha

Dagmar Šťastná

Soukromá ordinace praktického lékaře, Praha

Mgr. Jakub Uher

Sdružení praktických lékařů České republiky, Praha

MUDr. Jana Vojtíšková

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Ústav všeobecného lékařství

MUDr. Petr Zeman

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Ústav všeobecného lékařství; Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, katedra všeobecného lékařství

 

Recenzenti

prof. MUDr. Karel Horký, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie

MUDr. Petr Herle

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, katedra všeobecného lékařstvíZPĚT na detail knihy