Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Vnitřní lékařství

Čtvrté, přepracované a doplněné vydání

Autoři

HLAVNÍ AUTOR A POŘADATEL

prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, I. interní klinika - klinika hematologie; Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

 

HLAVNÍ RECENZENT

prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu

 

AUTOŘI

prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie

prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF UK a FNM, Ústav imunologie

doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, Revmatologická klinika; Revmatologický ústav, Praha

MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie

doc. MUDr. Jiří Beneš, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 3. LF UK a FNB, Klinika infekčních nemocí

prof. MUDr. Marie Brodanová, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, I. interní klinika - klinika hematologie

prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu

prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 3. LF UK a FNKV, Ústav farmakologie

doc. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, Ústav klinické a experimentální hematologie

doc. MUDr. Petr Cieslar, CSc.

Medifin a. s., Praha

prof. MUDr. Renáta Cífková, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie; Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a FTN, Praha

doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, Ústav klinické a experimentální hematologie

prof. MUDr. Richard Češka, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu

MUDr. Helena Dejmková

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, Revmatologická klinika; Revmatologický ústav, Praha

prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.

Masarykova univerzita v Brně, LF MU a FN Brno, Interní gastroenterologická klinika

MUDr. Šárka Forejtová

Revmatologický ústav, Praha

prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a ÚVN, Interní klinika

doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, Ústav klinické a experimentální hematologie

MUDr. Jan Haber, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, I. interní klinika - klinika hematologie

prof. MUDr. Václav Hána, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu

prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK, Ústav všeobecného lékařství

prof. MUDr. Karel Horký, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie

MUDr. Jiří Humhal

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie

prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, pracoviště laboratorních metod

MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie, Centrum pro plicní hypertenzi

MUDr. Hana Jarošová

Revmatologický ústav, Praha

doc. MUDr. Václav Jirásek, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, IV. interní klinika - klinika gastroenterologie a hepatologie

doc. MUDr. Milan Kaláb, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, IV. interní klinika - klinika gastroenterologie a hepatologie

doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie

prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Klinika kardiologie

prof. MUDr. Antonín Kazda, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky

MUDr. Pavel Klener jr., Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, Ústav patologické fyziologie; I. interní klinika - klinika hematologie

prof. MUDr. Vladislav Klener, CSc.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha

doc. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF UK a FNM, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství

prof. MUDr. František Kölbel, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF UK a FNM, Interní klinika

MUDr. Irena Koudelková

Revmatologický ústav, Praha

doc. MUDr. Jiří Král, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, LF UK Hradec Králové, Ústav klinické imunologie a alergologie

prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu

MUDr. Jana Lachmanová

Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Klinika nefrologie

doc. MUDr. Zdeňka Límanová, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu

MUDr. Karel Lukáš, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, IV. interní klinika - klinika gastroenterologie a hepatologie

JUDr. Jan Mach

Česká lékařská komora, Praha

prof. MUDr. Zdeněk Mareček, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a ÚVN, Interní klinika

prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu

prof. ing. Kyra Michalová, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky, Centrum nádorové cytogenetiky; Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha, Cytogenetické oddělení

MUDr. František Novák, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, IV. interní klinika - klinika gastroenterologie a hepatologie

doc. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie

doc. MUDr. Petr Panzner, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, LF UK a FN Plzeň, Ústav klinické imunologie a alergologie

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, Revmatologická klinika; Revmatologický ústav, Praha

prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, Klinika nemocí z povolání

prof. MUDr. František Perlík, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, Farmakologický ústav

MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a FNB, Klinika infekčních a tropických nemocí

MUDr. Peter Salaj

Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha, Centrum pro trombózu a hemostázu

MUDr. Jiří Spáčil, CSc.

Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu

MUDr. Petr Sucharda, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu

MUDr. Jiří Štolfa

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, Revmatologická klinika; Revmatologický ústav, Praha

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, Klinika nefrologie

prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, Geriatrická klinika

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, I. interní klinika - klinika hematologie; Ústav hematologie a krevní transfuze

doc. MUDr. Milan Tuček, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, Klinika nemocí z povolání

doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a ÚVN, Interní klinika

MUDr. Petr Vařejka

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie

doc. MUDr. Pavel Vavřík, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a FNM, Ortopedická klinika

prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, Revmatologická klinika; Revmatologický ústav, Praha

prof. MUDr. Josef Veselka, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF UK a FNM, Kardiovaskulární centrum

prof. MUDr. František Vosmík, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, Dermatovenerologická klinika

doc. MUDr. Vladimír Votava, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí

prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF UK a VFN, Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostikyZPĚT na detail knihy