Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Moderní léčba syndromu diabetické nohy

Autoři

Hlavní autoři a pořadatelé

MUDr. Patrik Tošenovský, CSc.

Ústřední vojenská nemocnice Praha, chirurgické oddělení

Michael E. Edmonds, M.D.

Consultant Diabetologist, Diabetic Foot Department, King´s College hospital, London, U.K.

 

Autoři

MUDr. Petr Bouček

Institut klinické a experimentální medicíny Praha, Klinika diabetologie

MUDr. Luboš Dražan

Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice u svaté Anny, Klinika plastické a estetické chirurgie

Michael E. Edmonds, M.D.

Consultant Diabetologist, Diabetic Foot Department, King´s College hospital, London, U.K.

doc. ing. Petr Hlaváček, CSc.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická; Ústav technologie bílkovin a kůže

doc. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.

Institut klinické a experimentální medicíny Praha, Klinika diabetologie

MUDr. Dana Kautznerová

Institut klinické a experimentální medicíny Praha, Základna radiodiagnostiky a intervenční radiologie

MUDr. Borek Kožnar

Institut klinické a experimentální medicíny Praha, Základna radiodiagnostiky a intervenční radiologie

MUDr. Ivan Landor, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Motol, I. ortopedická klinika

doc. MUDr. Jan H. Peregrin, CSc.

Institut klinické a experimentální medicíny Praha, Základna radiodiagnostiky a intervenční radiologie

MUDr. Patrik Tošenovský, CSc.

Ústřední vojenská nemocnice Praha, chirurgické oddělení

MUDr. Emil Záhumenský

Centrum diabetické nohy, Zlín

 

Recenzenti

doc. MUDr. Zdeněk Rušavý

Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Plzeň, I. Interní klinika

prof. MUDr. Karel Teršíp, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, II. chirurgická klinika - kardiovaskulární chirurgieZPĚT na detail knihy