Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Poruchy spánku a bdění

Druhé, doplněné a přepracované vydání

Autoři

Hlavní autoři a pořadatelé

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta UK a Všeobecná fakultní nemocnice, Neurologická klinika

prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta UK a Všeobecná fakultní nemocnice, Neurologická klinika

 

Autoři

prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.

Akademie věd České republiky, Praha

MUDr. Michaela Jakoubková

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta UK a Všeobecná fakultní nemocnice, Neurologická klinika

MUDr. Veronika Němcová, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta UK, Anatomický ústav

MUDr. Evžen Nešpor

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta UK a Všeobecná fakultní nemocnice, Neurologická klinika

MUDr. Karel Paul, CSc.

Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

MUDr. Martin Pretl, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta UK a Všeobecná fakultní nemocnice, Neurologická klinika

MUDr. Iva Příhodová

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta UK a Všeobecná fakultní nemocnice, Neurologická klinika

doc. MUDr. Petr Smolík, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Psychiatrická klinika

 

Recenzent

prof. MUDr. Karel Urbánek, CSc.

Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta UP a Fakultní nemocnice, Neurologická klinikaZPĚT na detail knihy