Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Poruchy metabolismu a výživy

Autoři

Hlavní autor a pořadatel

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

 

Autoři

MUDr. Irena Aldhoon Hainerová, Ph.D.

Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV, Praha

Alena Bretšnajdrová

III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.

III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

prof. MUDr. Richard Češka, CSc.

III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.

Klinika gerontologická a metabolická LF UK a FN, Hradec Králové

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

MUDr. Ivana Holcátová, CSc.

Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN, Praha

prof. MUDr. Jiří Horáček, CSc.

2. interní klinika LF UK a FN, Hradec Králové

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc.

III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

prof. MUDr. Antonín Kazda, DrSc.

Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha

MUDr. Eva Kotrlíková

III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D.

III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.

Pediatrická klinika 2. LF UK a FNM, Praha

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.

Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.

Ústav hygieny LF UK a FN, Plzeň

MUDr. František Novák, Ph.D.

IV. interní klinika - klinika gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN, Praha

prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Revmatologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha;Revmatologický ústav, Praha

prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN, Praha

prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.

1. interní klinika LF UK a FN, Plzeň

MUDr. Michal Scheinost

Revmatologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha;Revmatologický ústav, Praha

PhDr. Šárka Slabá, Ph.D.

III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc.

Klinika gerontologická a metabolická LF UK a FN, Hradec Králové

doc. MUDr. Martin Stříteský, CSc.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN, Praha

MUDr. Petr Sucharda, CSc.

III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Klinika gerontologická a metabolická LF UK a FN, Hradec Králové

prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

Revmatologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha; Revmatologický ústav, Praha

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA

Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN, Praha

doc. MUDr. Zuzana Urbanová, CSc.

Klinika dětského a dorostového lékařství

1. LF UK a VFN, Praha

prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.

Revmatologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha;Revmatologický ústav, Praha

MUDr. Vladimír Volf, Ph.D.

Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV, Praha

doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.

Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV, Praha

MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha

doc. MUDr. Miroslav Zeman, DrSc.

IV. interní klinika - klinika gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN, Praha

MUDr. Vít Zikán, Ph.D.

III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

IV. interní klinika - klinika gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN, Praha

prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

Recenzent

prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.

III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, PrahaZPĚT na detail knihy