Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Reminiscenční terapie

Autoři

AUTORKY

PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D.

Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra sociologie a andragogiky

Mgr. Barbora Bolomská

Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra sociologie a andragogiky

 

FOTOGRAFIE

prof. Mgr. Jindřich Štreit

Slezská univerzita v Opavě, Institut tvůrčí fotografie

 

RECENZENTKY

prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích

doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.

Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Ústav sociálního lékařství a zdravotní politikyZPĚT na detail knihy