Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Obecná onkologie

Autoři

HLAVNÍ AUTOŘI A POŘADATELÉ

prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.

Interní hematoonkologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

doc. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D.

Interní hematoonkologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

Interní hematoonkologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno; Masarykův onkologický ústav, Brno

 

SPOLUAUTOŘI

MUDr. Zuzana Adamová

Chirurgické oddělení, Vsetínská nemocnice a.s.

doc. MUDr. Jaroslav Bačovský, CSc.

III. interní klinika, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice, Olomouc

MUDr. Viera Bajčiová, CSc.

Klinika dětské onkologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

MUDr. Otakar Bednařík

Interní hematoonkologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

Oddělení dětské hematologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Onkologické oddělení, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha

doc. MUDr. Igor Crha, CSc.

Gynekologicko-porodnická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

MUDr. Aleš Čermák

Urologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

MUDr. Hana Doleželová, Ph.D.

Klinika radiační onkologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity; Masarykův onkologický ústav, Brno

doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno

MUDr. Karel Dvořák, CSc.

Radiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

MUDr. Pavel Fabian, Ph.D.

Oddělení onkologické a experimentální patologie, Masarykův onkologický ústav, Brno

doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.

Oddělení chirurgické onkologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity; Masarykův onkologický ústav, Brno

prof. MUDr. Antonín Fassmann, CSc.

Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno

doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc.

Ústav preventivního lékařství, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno

MUDr. Lukáš Fiala

Oddělení chirurgické onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno

doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Onkologické a radioterapeutické oddělení, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Plzeň

MUDr. Lenka Foretová, Ph.D.

Klinika komplexní onkologické péče, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity; Masarykův onkologický ústav, Brno

MUDr. Radim Grosman

Ortopedická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

MUDr. Jana Halámková

Interní hematoonkologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno; Masarykův onkologický ústav, Brno

prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.

Radiologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice, Olomouc

MUDr. Martin Huser, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

MUDr. Ludmila Hynková

Klinika radiační onkologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity; Masarykův onkologický ústav, Brno

doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.

Ortopedická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

Mgr. Libuše Kalvodová

Interní hematoonkologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

Klinika komplexní onkologické péče, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity; Masarykův onkologický ústav, Brno

Mgr. Iva Kocmanová

Interní hematoonkologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

Mgr. Martin Komenda

Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno

Mgr. Jana Koptíková, Ph.D.

Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno

MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.

Interní hematoonkologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

MUDr. Renata Koukalová

Oddělení nukleární medicíny a pozitronové emisní tomografie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity; Masarykův onkologický ústav, Brno

MUDr. Zdeněk Král, CSc.

Interní hematoonkologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

MUDr. Eva Létalová

Interní hematoonkologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

doc. MUDr. Milan Machálka, CSc.

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

MUDr. Josef Mališ

Klinika dětské hematologie a onkologie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

MUDr. Miloslava Matýšková, CSc.

Oddělení klinické hematologie, Fakultní nemocnice, Brno

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Interní hematoonkologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.

Biofyzikální ústav, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno

MUDr. Mojmír Moulis

Ústav patologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

RNDr. Jan Mužík

Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno

doc. MUDr. Miroslav Mysliveček, Ph.D.

Klinika nukleární medicíny, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice, Olomouc

MUDr. Milan Navrátil

Interní hematoonkologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

MUDr. Tomáš Nebeský

Radiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D.

I. dermatovenerologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno

MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.

Oddělení onkologické a experimentální patologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity; Masarykův onkologický ústav, Brno

MUDr. Jiří Neubauer

Radiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

MUDr. Martin Ondrák, Ph.D.

Oddělení chirurgické onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno

MUDr. Zdeněk Pavelka

Klinika dětské onkologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

Oddělení klinické hematologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

MUDr. Vojtěch Peřina

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

MUDr. Katarína Petráková

Klinika komplexní onkologické péče, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity; Masarykův onkologický ústav, Brno

MUDr. Petr Pokorný

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

MUDr. Luděk Pour, Ph.D.

Interní hematoonkologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc.

Klinika nukleární medicíny, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D.

Interní hematoonkologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

Ortopedická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

MUDr. Zdeněk Řehák

Oddělení nukleární medicíny a pozitronové emisní tomografie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity; Masarykův onkologický ústav, Brno

MUDr. Jiří Schovanec

Ortopedická klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

MUDr. Petr Smíšek

Klinika dětské hematologie a onkologie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

Klinika dětské hematologie a onkologie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

MUDr. Petr Szturz

Interní hematoonkologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

MUDr. Marek Svoboda

Klinika komplexní onkologické péče, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity; Masarykův onkologický ústav, Brno

prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.

III. interní klinika, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice, Olomouc

doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D.

Oddělení chirurgické onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno

prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Klinika radiační onkologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity; Masarykův onkologický ústav, Brno

MUDr. Lenka Šmardová

Interní hematoonkologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.

Klinika dětské chirurgie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

Klinika dětské onkologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

doc. MUDr. Michal Tichý, CSc.

Oddělení neurochirurgie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

MUDr. Jiří Tomášek

Klinika komplexní onkologické péče, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity; Masarykův onkologický ústav, Brno

doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Interní hematoonkologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

MUDr. Marcela Tomíšková

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.

Gynekologicko-porodnická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

MUDr. Jiří Vaníček, Ph.D.

Klinika zobrazovacích metod, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u svaté Anny, Brno

doc. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.

I. dermatovenerologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u svaté Anny, Brno

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Klinika komplexní onkologické péče, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity; Masarykův onkologický ústav, Brno

MUDr. Barbora Weinbergerová

Interní hematoonkologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

MUDr. Marie Zítková

Klinika zobrazovacích metod, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

MUDr. Karel Zitterbart

Klinika dětské onkologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno

 

RECENZENTI

prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Komplexní onkologické centrum, Fakultní nemocnice Na Bulovce ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí a Fakultní Thomayerovou nemocnicí s poliklinikou, Praha

doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Onkologické a radioterapeutické oddělení, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, PlzeňZPĚT na detail knihy